Ziek of arbeidsongeschikt

Ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen. Uw werkgever zorgt ervoor dat de pensioenopbouw tijdens ziekte gewoon doorgaat. Stichting Pensioenfonds Equens voorziet bij arbeidsongeschiktheid in een (gedeeltelijke) premievrijstelling.

De eerste twee ziektejaren

De eerste twee jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van equensWorldline. Over dit inkomen bouwt u pensioen op, ook als u ziek bent. De premiebetaling gaat gewoon door. Na twee jaar bepaalt het UWV met een keuring of en in hoeverre u in staat bent om betaald werk te doen.

Volledige arbeidsongeschiktheid

Bij volledige arbeidsongeschiktheid – 80% of meer – gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. Stichting Pensioenfonds Equens neemt dan de volledige betaling van de pensioenpremie over.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid loopt uw pensioenopbouw door. Stichting Pensioenfonds Equens neemt een deel van de premiebetaling over. Hoe groot dat deel is, hangt af van de pensioenregeling waar u onder valt en van de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WAO of de WIA. 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid volgens WIA% premie-vrijstellingArbeidsongeschiktheid volgens WAO% premie-vrijstelling
80% tot 100%10080% tot 100%100
65% tot 80%72,565% tot 80%100
55% tot 65%6055% tot 65%60
45% tot 55%5045% tot 55%50
35% tot 45%4035% tot 45%40
minder dan 35%025% tot 35%30
15% tot 25% 20
minder dan 15%0

Comments are closed.