Wisseling van de wacht bij SPE

Stichting Pensioenfonds Equens krijgt een nieuwe bestuurder en een nieuwe secretaris. Bestuurslid Guido Bamberg trad in januari af. En ik leg mijn functie als secretaris van het fonds neer. Guido wordt opgevolgd door Herma Geboers, een externe bestuurder. Pieter de Jong, nu al geruime tijd bestuurslid van het fonds, neemt mijn taak voortaan op zich. Hij volgt mij ook op als blogger van het fonds.

Eerste externe bestuurder

Guido Bamberg kon zijn bestuursfunctie niet langer combineren met zijn drukke werkzaamheden als juridisch adviseur voor International Card Services. Hij zat in het bestuur op voordracht van de werkgever. Omdat het voor Equens niet mogeljk was om op korte termijn een gekwalificeerde werknemer voor de ontstane vacature te werven, is gekozen voor een externe bestuurder. Dit is de eerste keer dat de werkgever een externe kandidaat voor de functie aanstelt. Herma Geboers moet nog wel de toetsingsprocedure van DNB doorlopen.

Uitgebreid takenpakket voor Pieter de Jong

Begin dit jaar werd ik boventallig bij Equens en als gevolg daarvan heb ik mijn taak als secretaris van SPE moeten neerleggen. Ik was ruim twinig jaar betrokken bij het fonds – waarvan de laatste acht jaar als secretaris. Voor Pieter ligt een pittige taak in het verschiet. Hij bekleedt niet alleen een bestuursfunctie bij het fonds maar is ook secretaris van de beleggingsadviescommissie. Ik blijf daarom in het komende jaar op de achtergrond nog beschikbaar om Pieter te ondersteunen in zijn nieuwe rol.

Tags: , ,

Comments are closed.