Wijzigingen in de pensioenregeling in 2018

equensWorldline en Paysquare hebben samen met de vakorganisaties afspraken gemaakt over wijzigingen in de pensioenregeling voor 2018. De premie die je werkgever betaalt voor het pensioen blijft gelijk. Pensioenfonds Equens heeft vastgesteld dat je voor deze premie in 2018 1,73% aan pensioen kunt opbouwen. Daarnaast gaat de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68. Wat dit betekent voor je pensioen vertel ik je graag in dit blog.

Je bouwt in 2018 1,73% aan pensioen op
Je werkgever heeft afgesproken met de vakorganisaties dat de huidige premieafspraak van 25,95% van de pensioengrondslag wordt verlengd met een jaar. Door deze afspraak valt het percentage waarmee je pensioen opbouwt in 2018 lager uit dan in 2017.

Waarom valt met dezelfde premie het opbouwpercentage lager uit dan in 2017?
Net als in 2017 is de inkoop van pensioen in 2018 duurder geworden. Voor dezelfde premie kan er minder pensioen voor deelnemers ingekocht worden. Het bestuur heeft in 2015 met de werkgever en de vakorganisaties afgesproken dat het in te kopen pensioen wordt berekend op basis van de gemiddelde marktrente van de afgelopen 10 jaar. Deze afspraak geldt ook in 2018. Omdat de marktrente in de afgelopen jaren gedaald is, is deze gemiddelde marktrente in 2018 lager dan in 2017. Hierdoor is de inkoop van pensioen duurder geworden.

Pensioenrichtleeftijd gaat van 67 naar 68
Naast de afspraken over de premie hebben je werkgever en de vakorganisaties ook afgesproken dat de pensioenrichtleeftijd bij Pensioenfonds Equens wordt verhoogd naar 68. Dit is het gevolg van wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving.

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop wij je pensioen berekenen. Dit betekent niet dat je pas op je 68ste met pensioen kunt. Je feitelijke pensioendatum kan je nog steeds zelf kiezen. Bij ons kan je op z’n vroegst vanaf je 58ste met pensioen, en uiterlijk op je 73ste. Hoeveel pensioen je krijgt,  rekenen wij altijd om naar de pensioendatum die je zelf kiest.

Wat gebeurt er met het pensioen dat je al hebt opgebouwd?
Het pensioen dat je al hebt opgebouwd rekenen wij om in een pensioen dat ingaat op 68. Hiermee houden we de pensioenadministratie zo eenvoudig mogelijk. Omdat je pensioen later ingaat en wij dan minder lang je pensioen uitkeren, gaat je pensioen per jaar iets omhoog.

Rekenvoorbeeld
Stel je hebt een pensioenaanspraak van € 10.000 met een pensioenrichtleeftijd van 67. Wij rekenen dit om met een omrekenfactor. Deze omrekenfactor is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer maar bedraagt ongeveer 1,06. Om de pensioenaanspraak om te rekenen vermenigvuldig je deze met de omrekenfactor: € 10.000 x 1,06 = € 10.600. Het pensioen met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar bedraagt dus ongeveer  € 10.600.

Ga je eerder dan op 68 jaar met pensioen?
Dan rekenen wij het uitgestelde ouderdomspensioen weer terug naar de pensioendatum van jouw keuze.  Voor het berekenen van deze keuze gebruikt het pensioenfonds ook een omrekenfactor.  Deze omrekenfactor stelt het pensioenfonds periodiek opnieuw vast. De omrekenfactoren die nu gelden staan in het pensioenreglement. Let op: voor verschillende keuzes gelden verschillende omrekenfactoren.

Meer weten?
Werk je nog bij equensWorldline of Paysquare? Momenteel werken we de Pensioenplanner bij aan het nieuwe reglement. Zodra dat is afgerond zie je in de Pensioenplanner hoeveel pensioen je nu hebt opgebouwd.

Heb je in het verleden pensioen opgebouwd en het bij SPE laten staan? Dan zie je binnenkort op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen je hebt opgebouwd met een pensioenrichtleeftijd van 68.

Comments are closed.