Visie, missie en strategie pensioenfonds Equens

Weten waar je als organisatie naar toe wilt, waarom je dat wilt en vooral voor en met wie. Dat zijn belangrijke vragen bij het vaststellen van een visie, missie en een strategie. Dat geldt voor een bedrijf; dat geldt ook Stichting Pensioenfonds Equens. In deze blog vertellen we kort over onze visie, missie en strategie en hoe deze opnieuw vastgesteld is. 

Waar we voor staan
De voornaamste focus van SPE is het zoveel mogelijk nakomen van de nominale pensioentoezeggingen. We willen dus altijd genoeg vermogen hebben om nu en later je pensioen uit

te kunnen betalen. In tweede instantie wil SPE waarde creëren om pensioenen te kunnen indexeren. We proberen dus je pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen in de winkels.

Gebaseerd op de risicohouding
Deze volgorde hebben we niet zomaar gekozen. Dit hebben we gebaseerd op de risicohouding van de deelnemers en de pensioengerechtigden van SPE. Van jullie dus. Aan beleggen zitten namelijk risico’s vast. In welke mate de deelnemers en de pensioengerechtigden die risico’s willen nemen noemen we de risicohouding. De risicohouding van onze deelnemers zorgt ervoor dat wij een behoudend beleggingsbeleid voeren.

Rendement versus risico
Het voorkomen van korting van opgebouwde pensioenen weegt bij de inrichting van de beleggingsportefeuille zwaarder dan het genereren van extra rendement. Toch willen we ook de pensioenen laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Daarvoor nemen we beleggingsrisico. Voor deze twee moeilijk verenigbare doelen hebben we twee portefeuilles, een matchingportefeuille voor het beschermen van de nominale pensioenen en een rendementsportefeuille voor het maken van rendement.

Geld nu is later minder waard
Door opgebouwde pensioenen niet te indexeren ‘ verlies’ je namelijk ook geld. Nominaal blijft het pensioen dan wel gelijk, maar door inflatie kan je er steeds minder kopen voor datzelfde geld. Helaas heeft SPE de opgebouwde pensioenen de afgelopen jaren niet kunnen indexeren. Te verwachten is dat – door de lage rente en de steeds gestegen levensverwachtingen – ook de komende jaren niet geïndexeerd kan worden.

Groei is noodzakelijk
Groei van het aantal deelnemers en het belegd vermogen is noodzakelijk om de missie van pensioenfonds Equens te kunnen –blijven- bewerkstelligen.

Al deze punten samen hebben we samengevat in onze visie, missie en strategie:

Visie
Streven naar een zeker en zoveel mogelijk waardevast pensioen, door het vermogen te laten groeien tegen acceptabele risico’s en met oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Missie
Stichting Pensioenfonds Equens is betrouwbaar en toekomstgericht, zorgt voor juiste en efficiënte uitvoering van de afspraken waarbij de focus ligt op de nominale waarde van het pensioen. Op de tweede plaats komt een waardevast pensioen.  Daarbij let het pensioenfonds op een goede prijs kwaliteitsverhouding. Actieve en gepensioneerde deelnemers hebben toegang tot informatie die hen helpt overzicht en inzicht te krijgen om de juiste keuzes te maken.
Strategie
Groei van het aantal deelnemers en het vermogen is noodzakelijk voor het op langere termijn  voortbestaan van het fonds. Hiertoe zoeken wij actief naar een vorm van samenwerking met andere pensioenfondsen voor een efficiënte en toekomstbestendige uitvoering.

Vragen?
Heb je vragen naar aanleiding van deze blog dan vernemen we het graag.

 

Margreet Verhoef en Herma Geboers

 

 

 

Comments are closed.