Vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden op 23 september 2019

Op 23 september 2019 zijn alle deelnemers en pensioengerechtigden uitgenodigd om een vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden bij te wonen. Zoals we hier eerder op de website aangaven is het bestuur van plan om Pensioenfonds Equens op te heffen. Tijdens de deelnemersvergadering vragen we onze deelnemers en pensioengerechtigden om hun advies hierover.

Waarom wil het bestuur SPE opheffen?

SPE heeft een relatief klein aantal deelnemers en de eisen voor pensioenfondsen worden steeds zwaarder. De kosten om aan al die eisen te voldoen worden te hoog. Daarnaast is het steeds lastiger om bestuurders te vinden. Daarom heeft het bestuur besloten om naar een toekomstbestendige oplossing te zoeken. Een Algemeen Pensioenfonds (APF) is zo’n toekomstbestendige oplossing. Een APF voert verschillende pensioenregelingen tegelijkertijd uit waardoor je schaalvergroting vindt die je nodig hebt om de uitvoering van onze pensioenen betaalbaar te houden.

Wie gaat nu onze pensioenregeling uitvoeren?

De afgelopen paar maanden hebben we met verschillende aanbieders gesproken over de uitvoering van de pensioenregeling. Centraal Beheer APF is hier uitgekomen als de meest geschikte partij voor de uitvoering van de pensioenen vanaf 1 januari 2020. Het voornemen tot een Collectieve Waardeoverdracht van de pensioenverplichtingen is aangemeld bij onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Daarnaast hebben we ons Verantwoordingsorgaan om advies gevraagd over deze overdracht. Als hier geen bezwaren uit naar voren komen wordt de pensioenregeling per 1 januari 2020 uitgevoerd door Centraal Beheer APF. 

Wat gebeurt er als de pensioenen zijn overgedragen per 1 januari 2020

Als de pensioenen zijn overgedragen aan Centraal Beheer APF en de overige verplichtingen van SPE zijn afgewikkeld wordt het fonds opgeheven.

Kom naar de deelnemersvergadering!

Op 23 september praat het bestuur je bij over de plannen voor het opheffen van het pensioenfonds en de overgang naar het Centraal Beheer APF. Je ontvangt een persoonlijke uitnodiging met informatie over de tijd en plaats van de deelnemersvergadering.

De  agenda voor de vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden is:

  • Welkom
  • Proces en doelstelling deelnemersvergadering
  • Update overgang naar Centraal Beheer APF
  • Toelichting en motivatie opheffen Pensioenfonds Equens
  • Tijd voor het beantwoorden van vragen
  • Deelnemers brengen advies uit over voorgenomen opheffing en liquidatie
  • Conclusie en samenvatting
This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.