Vacature verantwoordingsorgaan

Bij het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Pensioenfonds Equens is een vacature. Het verantwoordingsorgaan heeft als taak om het handelen van het bestuur in algemene zin te beoordelen. Verder geeft het VO een oordeel over het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen jaar en over beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Het bestuur van het pensioenfonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over een aantal een aantal belangrijke beleidsonderwerpen en acties.

Wie kan zich kandidaat stellen?

In Nederland werkzame medewerkers van Equens en van PaySquare kunnen zich kandidaat stellen voor de vacature in het VO. Het verantwoordingsorgaan streeft naar diversiteit in de samenstelling en daarom worden met name vrouwelijke en jongere kandidaten uitgenodigd om zich verkiesbaar te stellen. Pierre Karsten, die sinds 2012 namens de deelnemers in het VO zit en nu aan het eind komt van zijn eerste termijn, is beschikbaar voor een nieuwe termijn. Indien er naast Pierre een of meer geschikte kandidaten zijn, worden er verkiezingen gehouden.

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?

Leden van het VO dienen te beschikken over de vereiste kennis op het gebied van het besturen van een organisatie, relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen en pensioensoorten, vermogensbeheer, financieel technische en actuariële aspecten, administratieve organisatie en interne controle, communicatie en uitbesteding. Verder verwacht het VO dat leden beschikken over de volgende competenties: besluitvaardigheid, communicatief vermogen, onafhankelijkheid, overtuigingskracht, samenwerkingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Het pensioenfonds Equens kent een opleidingsprogramma dat leden van het verantwoordingsorgaan in staat stelt om via cursussen de benodigde kennis op te doen. Een kandidaat lid moet bereid zijn om waar nodig cursussen op pensioengebied te volgen.

Hoe meld je je aan?

Als je geïnteresseerd bent in deze vacature en denkt in meer of mindere mate te voldoen aan de gestelde eisen, dan kun je je tot 13 mei aanmelden bij Pieter de Jong, secretaris van het Pensioenfonds Equens (pieter.dejong@equens.com). Je kandidatuur moet ondersteund zijn door de handtekeningen van minimaal 10 deelnemers van het pensioenfonds Equens. Uiterlijk 13 juni wordt via de website van het pensioenfonds en via Equens Insite bekend gemaakt wie zich kandidaat heeft gesteld.

Meer informatie over het VO vind je onder meer in het reglement.

Comments are closed.