Vacature Bestuur Pensioenfonds Equens

In augustus loopt de zittingsperiode van Pieter de Jong af. Pieter de Jong zit namens de deelnemers in het bestuur. Hij is tevens lid van de Beleggingsadviescommissie. Het bestuur stelt Pieter de Jong kandidaat voor een nieuwe termijn als bestuurslid.

Uiteraard kunt u zich (tegen)kandidaat te stellen voor de vacante bestuursfunctie. Op basis van de Beleidsregel geschiktheid van De Nederlandsche Bank moet een kandidaat bestuurslid tenminste beschikken over geschiktheidsniveau A. Dit omvat deskundigheid, competenties en professioneel gedrag.

Het is de bedoeling dat het bestuurslid ook in de Beleggingsadviescommissie gaat participeren. Daarom is goede kennis van en ervaring met beleggingen onontbeerlijk. Vanwege de gewenste diversiteit worden vooral kandidaten onder de veertig jaar opgeroepen zich kandidaat te stellen.

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent in deze vacature en denkt te voldoen aan de gestelde eisen, dan kun u zich tot 20 juli 2015 aanmelden bij Gerard Waaijer, secretaris van het Pensioenfonds Equens, kamer 3Z52. Uw kandidatuur moet ondersteund zijn door de handtekening van minimaal tien deelnemers. Voor eventuele vragen over deze vacature kunt u in week  29 contact opnemen met Gerard Waaijer bereikbaar op: (088) 3856677.

Procedure

Kandidaten worden vooraf door het bestuur getoetst of zij voldoen aan het bestuurdersprofiel. Uiterlijk 3 augustus 2015 wordt via Insite en de website van SPE bekend gemaakt wie zich kandidaat heeft gesteld.

Indien er naast Pieter de Jong een of meer geschikte (tegen)kandidaten blijken te zijn, worden er verkiezingen gehouden. De verkiezing van het nieuwe bestuurslid zal plaatsvinden op een nader te bepalen tijdstip. Daarna vindt benoeming plaats door het bestuur. De benoeming van het nieuwe bestuurslid geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB toetst het bestuurslid op geschiktheid en betrouwbaarheid.

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.