Vacature Bestuur Pensioenfonds Equens

Dit jaar loopt de zittingsperiode van Fred Steenwinkel af. Fred Steenwinkel zit namens de gepensioneerden in het bestuur van SPE. Fred is tevens Penningmeester.

Het bestuur van de VEP (Vereniging Equens Pensioentrekkenden) heeft na overleg met haar leden Fred kandidaat gesteld voor een nieuwe termijn.

Het is mogelijk om je (tegen)kandidaat te stellen voor de vacante bestuursfunctie. Op basis van de Beleidsregel geschiktheid van De Nederlandsche Bank moet een kandidaat bestuurslid tenminste beschikken over geschiktheidsniveau A. Dit omvat deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Voor meer informatie is het toepasselijke bestuurdersprofiel op te vragen bij de secretaris.

Het is de bedoeling dat het bestuurslid ook als Penningmeester kan optreden. Ook is kennis van privacywetgeving en (digitale) informatiebeveiliging gewenst.

Bestuursleden die niet in dienst zijn van Equens ontvangen een beperkte vaste onkosten vergoeding per maand alsmede een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Als je je aangetrokken voelt tot deze vacature en denkt in meer of mindere mate te voldoen aan de gestelde eisen, dan kun je je tot 30 januari aanmelden bij Pieter de Jong, secretaris van het Pensioenfonds Equens, kamer 2Z71 bij Equens in Utrecht en bereikbaar op 0883856994. Je kandidatuur moet ondersteund zijn door de handtekening van minimaal 10 gepensioneerden, een CV en een korte motivatie.

Kandidaten worden vooraf door het bestuur getoetst of zij voldoen aan het bestuurdersprofiel. Uiterlijk twee weken na sluiting van de kandidaatstelling wordt via de SPE website en Insite bekend gemaakt wie zich kandidaat heeft gesteld.

Indien er meerdere geschikte kandidaten blijken te zijn, wordt er een verkiezing gehouden. De verkiezing van het nieuwe bestuurslid zal plaatsvinden op een nader te bepalen tijdstip. Daarna vindt benoeming plaats door het bestuur. De benoeming van het nieuwe bestuurslid  geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

 

Over Pieter de Jong

Pieter de Jong is sinds 2012 bestuurslid van Stichting Pensioenfonds Equens, gekozen door de deelnemers. Daarvoor was hij lid van het verantwoordingsorgaan. Hij heeft binnen SPE de functie van secretaris en is lid van de beleggingsadviescommissie. Pieter werkt als analist bij Equens Operations.
This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.