Uniform pensioenoverzicht

Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt het UPO altijd terugvinden in de Pensioenplanner. Het UPO is een beknopt overzicht en sluit goed aan bij het Pensioen 1-2-3. Zo kunt u eenvoudiger informatie terugvinden op onze website.

 

Toelichting op het UPO 2019
Op deze pagina vindt u extra informatie bij het UPO 2019. Hebt u andere vragen over uw pensioen? Kijk dan verder op deze website.

Algemene informatie

 Uw persoonlijke gegevens
Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Controleer deze gegevens goed! Kloppen ze niet (meer)? Neem dan contact met uw HR-afdeling of met ons op. Let er wel op dat wij gegevens hebben gebruikt die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren.

Uw partner
Hier staat de naam van uw partner. Bent u gescheiden na 1 januari 2019, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u gehuwd of gaan samenwonen na 1 januari 2019, dan staat uw partner hier nog niet vermeld.

Uw pensioengegevens
Wilt u meer weten over de opbouw van uw pensioen of over de pensioenregeling? Bekijk dan het Pensioen 1-2-3.

Waarom zie ik een recente wijziging niet op het UPO staan?
Het UPO geeft de stand weer per 1 januari van dat jaar. Wijziging na deze datum zijn nog niet verwerkt en ziet u ook niet terug op het UPO. Op de Pensioenplanner ziet u wel de meest actuele gegevens die bij ons bekend zijn.

Waar zie ik het extra pensioen door waardeoverdracht op mijn UPO?
Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in de bedragen die staan onder het opgebouwde pensioen. U kunt de gegevens van de waardeoverdracht(en) wel terug zien op Pensioenplanner.

Mijn collega en ik hebben hetzelfde salaris, waarom is mijn pensioen anders?
Het pensioen berekenen wij niet alleen aan de hand van uw salaris maar ook aan de hand van uw leeftijd, diensttijd en het parttime percentage. Al deze zaken kunnen op dit moment gelijk zijn maar op een eerder moment kunnen deze wel afwijkend zijn geweest. Daarnaast is een echtscheiding met verdeling van pensioen van invloed op de hoogte van het pensioen. Of heeft een van de twee een eerder opgebouwd pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder) over laten dragen naar het Pensioenfonds Equens.

Welk pensioen hebt u opgebouwd?

Wat hebt u aan pensioen opgebouwd?
Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u per 1 januari 2019hebt opgebouwd. Stel dat u op 1 januari 2019bent gestopt met werken bij equensWorldline of Paysquare, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Blijft u werken bij equensWorldline? Dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Uw pensioen gaat in op de dag dat u de pensioenleeftijd bereikt. De genoemde jaarbedragen zijn bruto. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, kunt u het jaarbedrag delen door 12.

Waar zie ik het extra pensioen door waardeoverdracht op mijn UPO?
Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen. U kunt de gegevens van de waardeoverdracht(en) wel terug zien via de Pensioenplanner.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Te bereiken pensioen

Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u kunt verwachten als u tot uw AOW-leeftijd blijft werken bij deze werkgever. Het pensioen dat u in de toekomst kunt verwachten vindt u ook in de Pensioenplanner.

AOW
Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op svb.nl/aow. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen later.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?
Na uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen recht op een uitkering, ook als u niet meer in dienst bent bij equensWorldline of Paysquare wanneer u overlijdt. In het Pensioen 1-2-3 staat meer informatie hierover.

Opbouw van uw pensioen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid

Wat krijgt u als u volledig arbeidsongeschikt wordt?
Bij arbeidsongeschiktheid blijft u over het deel dat u arbeidsongeschikt bent pensioen opbouwen zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. In het Pensioen 1-2-3 staat meer informatie hierover.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Het kan hoger worden door indexatie (verhoging) of lager worden door korten. Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële situatie van het pensioenfonds en met de beleidsdekkingsgraad.

Daarnaast staat het opbouwpercentage niet vast. Het wordt mede bepaald door de hoogte van de premie. De vakbonden en uw werkgever hebben een vaste premie afgesproken om het pensioen op te bouwen. Als de premie in een jaar niet voldoende is, dan verlagen wij het opbouwpercentage.

Hier vindt u meer informatie over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Verhoging pensioen
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij equensWorldline of Paysquare. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.  Hier vindt u een overzicht van de indexatie van het afgelopen paar jaar.

Verlaging pensioen
Het verlagen (korten) van pensioen is op dit moment niet aan de orde bij Pensioenfonds Equens. Uw pensioen is de afgelopen jaren niet verlaagd.

 

Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na pensionering. En u kunt uw pensioen met uw (eventuele) huidige inkomen vergelijken en samen met uw (eventuele) partner uw gezamenlijk pensioen bekijken.

 Wilt u meer inzicht in de keuzes die u hebt?
Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 onder het kopje ‘welke keuzes hebt u zelf. 

Let op: life events beïnvloeden uw pensioen
De hoogte van uw pensioen op uw pensioendatum staat niet vast. Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, een scheiding en overlijden.

Persoonlijke pensioenplanner
Wilt u zelf bekijken wat de invloed is van bijvoorbeeld minder werken of eerder stoppen met werken? Ga dan naar de Pensioenplanner en log in met uw DigiD. Op de pensioenplanner vindt u ook informatie over een eventuele waardeoverdracht en verevening.

Let op: Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent of gebruik maakt van deeltijdpensioen, hebt u helaas geen toegang tot de pensioenplanner. Hebt u vragen over uw persoonlijke pensioensituatie? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice.

 

Hebt u vragen? Of wilt u een wijziging doorgeven?
Lees dan verder op de website of neem contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 020 426 63 50 of via PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl.

Wat is een factor A?
De factor A, of pensioenaangroei, geeft de opbouw van uw pensioen in een kalenderjaar aan.

Waar heb ik de factor A voor nodig?
De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2019. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Disclaimer
Het Uniform Pensioenoverzicht en deze toelichting zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.

Comments are closed.