Trouwen & samenwonen

Als u gaat trouwen of samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de opbouw van uw pensioen. Uw partner bouwt partnerpensioen op vanaf het moment dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap ingaat.

Wie geldt als partner?

Voor het pensioenfonds is de partner degene met wie u:

  • getrouwd bent
  • een geregistreerd partnerschap hebt
  • een gezamenlijke huishouding voert; minimaal een half jaar en vastgelegd in een notarieel samenlevingscontract

Partner aanmelden

Als u een samenlevingscontract hebt, is het van belang het fonds daarvan op de hoogte te stellen. Dat doet u door een kopie van de akte te sturen naar HRM. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is aanmelding niet nodig. Dit gaat automatisch via de gemeentelijke basisadministratie.

Trouwen of samenwonen na pensionering

Uw partner heeft alleen recht op partnerpensioen als u het partnerschap vóór pensionering bent aangegaan.

Bijzonder partnerpensioen

Uw partner heeft ook recht op partnerpensioen na het verbreken van de relatie; dat heet bijzonder partnerpensioen. Dat is het volledige partnerpensioen dat is opgebouwd in de tijd dat u samen was. Het bijzonder partnerpensioen keert uit vanaf het moment van overlijden van de deelnemer.

Comments are closed.