Trouwen & samenwonen

Als u gaat trouwen of samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de opbouw van uw pensioen. Uw partner heeft recht op partnerpensioen wanneer u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Woont u ongehuwd samen? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben.

Wie geldt als partner?

Voor het pensioenfonds is de partner degene met wie u:

  • getrouwd bent
  • een geregistreerd partnerschap hebt
  • minimaal een half jaar een gezamenlijke huishouding met notarieel samenlevingscontract voert

Partner aanmelden

Als u een samenlevingscontract hebt, is het van belang het fonds daarvan op de hoogte te stellen. Dat doet u door een kopie van de akte te sturen naar HRM. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is aanmelding niet nodig. Dit gaat automatisch via de gemeentelijke basisadministratie.

Trouwen of samenwonen na pensionering

Uw partner heeft alleen recht op partnerpensioen als u het partnerschap vóór pensionering bent aangegaan.

Bijzonder partnerpensioen

Uw partner heeft ook recht op partnerpensioen na het verbreken van de relatie; dat heet bijzonder partnerpensioen. Dat is het volledige partnerpensioen dat is opgebouwd in de tijd dat u samen was. Het bijzonder partnerpensioen keert uit vanaf het moment van uw overlijden.

Comments are closed.