‘Toekomstbestendige pensioenregeling belangrijk voor iedereen’

Op 8 november organiseerde het pensioenfonds een pensioenbijeenkomst voor zijn deelnemers en gepensioneerden. Ruim 60 (oud-)collega’s waren bij deze bijeenkomst aanwezig. In korte tijd vertelden verschillende bestuursleden meer over de laatste ontwikkelingen rondom het pensioenfonds.

Margreet Verhoef, voorzitter en bestuurslid van Pensioenfonds Equens: ‘Ik kijk terug op een levendige pensioenbijeenkomst waarbij de betrokkenheid van de aanwezigen groot was. De focus van de bijeenkomst lag vooral op de toekomst van de pensioenregeling en het pensioenfonds.’

Terugblik op 2017 en de eerste helft van 2018
Gerard Schepers blikte terug op de ontwikkelingen, uitdagingen en wijzigingen in 2017 en de eerste helft van 2018. Ook werd er stilgestaan bij het onderzoek van de DNB en het nieuwe beleggingsbeleid van het pensioenfonds.’

Toekomst van het pensioenfonds
Margreet Verhoef nam het stokje over en deelde informatie over het onderzoek naar een toekomstbestendige pensioenregeling. En dat hier meerdere partijen bij betrokken zijn, zoals werkgever, vakbonden, OR en verantwoordingsorgaan. Maar ook hoe belangrijk de nieuwe afspraken voor de toekomst van het pensioenfonds zijn. En voor jou als deelnemer. Daarnaast legde ze een belangrijke statutenwijziging voor de toekomst van het pensioenfonds voor.

Financiële positie van het fonds
Ook werd er stilgestaan bij de financiële situatie van het pensioenfonds. Fred Steenwinkel legde de relatie uit tussen de dekkingsgraad en jouw pensioen. En wat de rentestand doet met de hoogte van de pensioenen en de verplichtingen van het pensioenfonds.

Hoe belegt het pensioenfonds (ESG)
Het laatste deel van de pensioenbijeenkomst werd afgesloten door Margreet Verhoef. Hierbij werd vooral uitgelegd waarom beleggen voor een goed pensioen noodzakelijk is. Maar dat dit ook risico’s met zich mee brengt. Verder stond ze stil bij het nieuwe beleggingsbeleid en de stappen in verantwoord beleggen.

Op een ludieke en interactieve manier werden er tussen de onderwerpen door vragen gesteld. Zo wilden we bijvoorbeeld weten wat jullie onder duurzaam beleggen verstaan en wat volgens jullie de pensioenrichtleeftijd van het pensioenfonds is.

Veel vragen aan het bestuur over de pensioenrichtleeftijd en AOW
Want hoe zit het als je je AOW-leeftijd eerder bereikt dan je pensioenrichtleeftijd? Moet je dan stoppen met werken of kun je doorwerken tot je pensioenrichtleeftijd? Kun je je pensioen vervroegen? En wat betekent dat dan voor je pensioen?

Wat de mogelijkheden zijn, hangt af van wat de werkgever en vakbonden hierover hebben afgesproken in de cao en de pensioenregeling. Maar ook van je persoonlijke situatie. In een volgende blog gaan we hier dieper op in en proberen we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Ruimte voor persoonlijke vragen tijdens de pensioenstand
Na de pensioenbijeenkomst was je van harte welkom bij de pensioenstand. Zo’n 10 collega’s stelden hun pensioenvragen en werden door onze pensioenspecialisten op weg geholpen.

Nieuwsgierig naar de presentatie? Of wil je de presentatie terugkijken? Je bekijkt het hier. 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.