Toekomst SPE: vragen (en de antwoorden natuurlijk) uit de bijeenkomsten

Op 26 juni en 2 juli hebben we veel deelnemers en pensioengerechtigden kunnen verwelkomen tijdens onze bijeenkomsten over de toekomst van ons pensioenfonds. Ontzettend mooi om te zien dat zoveel mensen de tijd vrij hebben gemaakt om de bijeenkomsten bij te wonen.

Kon je er niet bij zijn? Bekijk dan hier de presentatie.

Vragen uit de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende vragen gesteld en beantwoord. Een aantal hiervan delen we graag met jullie:

Financiële positie

Wat is de actuele dekkingsgraad?

Eind juni was de beleidsdekkingsgraad 111,2%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds aan de ene kant en de huidige en toekomstig uit te keren pensioenen aan de andere kant. Op deze pagina kan je de stand van de dekkingsgraad volgen en de drie methodes zien die wij gebruiken om de dekkingsgraad te berekenen. 

Het opbouwpercentage verandert steeds, waarom is dat?

Dat komt door de lage rente. Hoeveel pensioen je elk jaar kunt opbouwen hangt van verschillende elementen af:

  • de hoogte van de premie
  • de kosten
  • de hoogte van de rente

De premie staat vast en is afgesproken in de cao. De rente bepaalt hoeveel vermogen we nodig hebben om nu en in de toekomst pensioen uit te kunnen keren. Hoe lager de rente, hoe meer vermogen er nodig is. De rente de laatste jaren extreem laag en dus hebben we meer vermogen nodig. Een van de knoppen waar we dan aan kunnen draaien is het opbouwpercentage. Een lager opbouwpercentage betekent dat er minder vermogen nodig is. Daarom verandert het opbouwpercentage sinds 2018.  

Beleggingen

Hoeveel % bedraagt de returnportefeuille?

De premie die we ontvangen voor je pensioen gebruiken we om te beleggen. Zo zorgen we ervoor dat we genoeg vermogen hebben om iedereen het pensioen te geven waar ze vanuit het reglement recht op hebben. Onze beleggingsportefeuille bestaat uit twee delen:

  • De returnportefeuille is het deel van het vermogen dat belegd wordt om een zo groot mogelijke waardevastheid van de pensioenen te realiseren. Hiermee bedoelen we dat we de de pensioenen willen laten meestijgen met de lonen en prijzen.
  • De matchingportefeuille is het deel van het vermogen dat vooral de waardeontwikkeling op onze verplichtingen vanuit de renteveranderingen zo goed mogelijk probeert te ‘matchen’. Hiermee willen we stijgingen en dalingen van de rente dempen.

Ons beleggingsbeleid is dynamisch. Dat wil zeggen dat de verdeling tussen de twee portefeuilles afhankelijk is van onze dekkingsgraad. De returnportefeuille is tussen de 27,5% en 52,5% van het totaal. Als de dekkingsgraad stijgt, is er ook iets meer ruimte om risico te nemen. Op dit moment is de returnportefeuille 32%.

Hoe ziet het dynamisch beleggingsbeleid van SPE eruit?

De hoeveelheid risico die we nemen met onze beleggingen is afhankelijk van onze dekkingsgraad. Hoe hoger de dekkingsgraad hoe groter onze returnportefeuille. In onderstaande figuur zie je grafisch weergegeven hoe dat in zijn werk gaat.

Doe je jongeren niet te kort met het huidige beleggingsbeleid omdat het voor de gehele groep deelnemers is bepaald?

Het beleggingsbeleid is inderdaad afgestemd op de gehele groep deelnemers met verschillende kenmerken: o.a. leeftijden, mannen/vrouwen, gezondheid.

Dat is het kenmerk van bij elkaar in één fonds zitten: het delen van risico’s en kosten.

Onlangs is er een workshop over risicobereidheid gehouden, wat zijn daar de resultaten van?

Omdat we de premie voor het pensioen beleggen voor de deelnemers is het belangrijk om te weten  hoeveel risico een deelnemer accepteert om een bepaald pensioendoel te bereiken. Dit hebben we onlangs onderzocht in een risicobereidheidsonderzoek. De resultaten worden gebruikt om de keuze voor een Algemeen Pensioenfonds te kunnen maken.

Uit het onderzoek zijn drie conclusies naar voren gekomen:

 • Minder beleggingsrisico nemen heeft niet de voorkeur

 • Het huidige beleggingsbeleid scoort bij alle groepen relatief goed

 • Er is geen duidelijk ‘nee’ tegen het nemen van meer beleggingsrisico

Meer weten? Lees dan het nieuwsbericht hierover op onze website.

Toekomst SPE

Waarom is er tijdsdruk mbt 1 januari 2020?  

Het besturen van een pensioenfonds kost tijd en geld. Daarnaast verwachten we dat de regeldruk ook steeds meer zal toenemen. Daarom ziet het bestuur een zelfstandig voortbestaan van SPE niet als optie. Om de overgang naar een APF op 1 januari 2020 goed voor te bereiden is er sprake van een strakke planning. Zowel het vermogen als de administratie moeten worden overgebracht naar de nieuwe uitvoerder. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) als externe toezichthouder heeft een bepaald tijdspad om te beoordelen of zij bezwaar ziet tegen het overdragen van de rechten en plichten van SPE naar de nieuwe uitvoerder.

Waarom wil de werkgever de regeling niet meer onder brengen bij SPE?

In de cao is opgenomen dat de uitvoering van de pensioenregeling met ingang van 1 januari 2020 niet meer bij SPE wordt ondergebracht. Het is dus niet een besluit van de werkgever maar van werkgever en werknemers samen en ook niet nieuw of onverwacht voor SPE: alle partijen zien gezamenlijk dat de houdbaarheid van een eigen pensioenfonds onder druk staat.


This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.