Toekomst pensioenfonds: bestuur bewaakt de balans tussen verschillende groepen

De toekomst van SPE is al langer een thema. Een aantal jaar geleden hebben we geprobeerd om samen met andere fondsen een eigen Algemeen Pensioenfonds (APF) op te richten. Helaas is dat toen niet gelukt. De zoektocht naar schaalvergroting bleef echter wel, daarom heeft het bestuur nu besloten om de opgebouwde pensioenen over te dragen aan een bestaand Algemeen Pensioenfonds (APF). We vragen voorzitter Margreet Verhoef wat dit allemaal betekent.


Volgend jaar bouwen we geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Equens (SPE) maar bij een Algemeen Pensioenfonds. Wat betekent dit voor mij?

De werkgever bepaalt waar het beheer van het pensioen plaatsvindt dat je met ingang van 1 januari 2020 gaat opbouwen. Deze heeft al eerder aangekondigd dat dit bij een APF zal zijn. Margreet: ‘Vanaf 2020 wordt de pensioenregeling dus uitgevoerd door een Algemeen Pensioenfonds (APF). Het pensioen dat je hebt opgebouwd voor 2020 gaat ook naar een APF. Dit betekent dat het APF de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de regeling overneemt. Zij administreren je pensioen en je ontvangt informatie van een APF in plaats van SPE. In beginsel gaan de pensioenen een-op-een over, maar dat kun je niet met 100% zekerheid zeggen. Er zijn enkele pensioenvormen die SPE wel kent, maar het APF niet. Daar moeten we een oplossing voor zoeken. Daarnaast kan het zo zijn dat er kleine aanpassingen in de regeling moeten worden doorgevoerd, om de regeling in de administratie te laten passen. We doen daar momenteel onderzoek naar en als het mensen raakt, dan krijgen ze daar bericht van.
Samen met de werkgever streven we er naar om de opgebouwde pensioenen en de toekomstige opbouw onder te brengen bij hetzelfde APF. Momenteel zijn SPE en de werkgever hierover in onderhandeling.’

En voor SPE?

‘Wij stoppen met het uitvoeren van de pensioenregeling. Dan hebben we nog tijd nodig voor het afwikkelen van lopende zaken. Ik verwacht dat dit enkele maanden duurt, het pensioenfonds is dan in liquidatie zoals dat heet. Bij het zetten van deze stappen zijn er veel partijen die met het bestuur meekijken. Bijvoorbeeld het verantwoordingsorgaan en De Nederlandsche Bank. (DNB). Als dat allemaal afgerond is houdt het pensioenfonds op met bestaan. De deelnemers merken hier weinig meer van aangezien hun pensioenen beheerd worden door een APF.’

Waarom heeft het bestuur de keuze gemaakt voor het overdragen van de opgebouwde pensioenen naar een APF?

‘Het is een heel zorgvuldig proces geweest waarbij de belangen van alle deelnemers voorop staan. Eerder hadden we al geconcludeerd dat we op zoek moesten naar een toekomstbestendige oplossing. SPE heeft een relatief klein aantal deelnemers en de eisen voor pensioenfondsen worden steeds zwaarder. De kosten om aan al die eisen te voldoen worden te hoog. Daarnaast is het steeds lastiger om bestuurders te vinden. Door over te gaan naar een APF krijgen we de schaalvergroting die we zoeken. Ook kent het APF een centraal, professioneel en onafhankelijk bestuur. Hiermee lijkt het APF een toekomstbestendige oplossing te bieden.’


Worden de belangen tussen de verschillende groepen deelnemers afgewogen bij de keuze voor een APF?

‘Ja zeker. Het bestuur is verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van de verschillende groepen: actieve deelnemers, pensioengerechtigden en slapers. Hier bedoel ik mee dat geen van deze groepen achtergesteld mag worden bij de andere groepen. De taak van het bestuur is de balans te bewaken. Natuurlijk heb je een bepaalde mate van solidariteit tussen deze groepen maar het moet geen structurele herverdeling worden van het pensioenvermogen.’

Doet het bestuur dit allemaal zelf of huren zij adviseurs in?

‘Gelukkig hebben we veel ervaring al in huis. Drie van de zes bestuursleden hebben eerder met een overgang naar een andere uitvoeringsvorm te maken gehad. Maar daarnaast helpt een onafhankelijke adviseur ons in dit traject.

Wanneer horen we meer over de overgang van onze opgebouwde pensioenen naar een APF?

We verwachten eind juni meer te weten. Daarom houden we op 26 juni en 2 juli informatiesessies op kantoor bij equensWorldline. Dan praten we je bij over de toekomst van het fonds. Hier vind je de uitnodiging voor deze sessies. Om niets te missen kan je je ook inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.