Terugkoppeling resultaten Workshop risicobereidheid van 18 april 2019

Op 28 maart jl. is door equens Worldline SE, FNV, De Unie en de ondernemingsraad, mede namens het bestuur van pensioenfonds Equens, een uitnodiging verzonden om deel te nemen aan de workshop ‘risicobereidheid’ op 18 april 2019.

Het doel van de workshop was om te onderzoeken hoeveel risico een deelnemer accepteert om een bepaald pensioendoel te bereiken. De resultaten worden gebruikt om de keuze voor een Algemeen Pensioenfonds te kunnen maken.

Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek bekend en die willen wij graag met jullie delen.

Aan de workshop hebben 63 mensen deelgenomen die verschillende groepen vertegenwoordigen: actieve deelnemers aan de pensioenregeling, deelnemers die in het verleden hebben deelgenomen en gepensioneerde deelnemers.

Uit het onderzoek zijn drie conclusies naar voren gekomen:
• Minder beleggingsrisico nemen heeft niet de voorkeur
• Het huidige beleggingsbeleid scoort bij alle groepen relatief goed
• Er is geen duidelijk ‘nee’ tegen het nemen van meer beleggingsrisico

Deze conclusies worden meegenomen in het nog lopende onderzoek naar de keuze voor een Algemeen pensioenfonds. Zodra over die keuze meer te melden is dan lees je dat meteen weer op Source en de website van pensioenfonds Equens.

Wij danken de deelnemers aan de workshop hartelijk voor hun tijd en moeite!

Met vriendelijke groet,
equens Worldline SE, FNV, De Unie, de ondernemingsraad en pensioenfonds Equens

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.