Streven naar een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor iedereen

equensWorldline, Paysquare en de vakorganisaties hebben in het verleden afspraken gemaakt over de uitvoering van de pensioenregeling door SPE en welke premie daarvoor wordt betaald. In 2019 kijkt het bestuur van SPE naar de toekomst van het pensioenfonds. Wat zijn de opties?

Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar, zoals de opgebouwde pensioenen als gesloten fonds te laten staan of over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Een eventuele overdracht van pensioenaanspraken moet zorgvuldig worden voorbereid. Ook moeten er duidelijke afspraken over worden gemaakt. Niet alleen het pensioenfondsbestuur en het verantwoordingsorgaan letten hier op, maar ook De Nederlandsche Bank kijkt mee.

equensWorldline overweegt de uitvoering van de pensioenregeling bij een APF onder te brengen
Voor pensioenfondsen die zich beraden op de toekomst is er de mogelijkheid om de pensioenuitvoering onder te brengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). Een APF kan een of meerdere pensioenregelingen uitvoeren. Dit biedt schaalvoordelen waardoor een kwalitatief goede en betaalbare pensioenuitvoering mogelijk is. Daarnaast kent het APF een centraal, professioneel en onafhankelijk bestuur. Hiermee lijkt het APF een toekomstbestendige oplossing te bieden. Niet alleen voor de uitvoering van de pensioenregeling, maar ook qua kosten en governance.

Het kost tijd om de opties voor een toekomstbestendige pensioenuitvoering goed af te wegen
Het pensioenfondsbestuur vindt het belangrijk om te zorgen voor het best mogelijke pensioenresultaat voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds. Dat betekent dat niet alleen de belangen van de werkgevers en de huidige werknemers worden meegenomen in de besluitvorming, maar ook de belangen van de voormalige deelnemers en pensioengerechtigden moeten worden meegewogen.

We houden jullie op de hoogte als er meer nieuws is
Hoe de toekomst van SPE er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet duidelijk. We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte via de website en de (digitale) Pensioenwijzer.

Lees ook de eerdere berichten over de toekomst van SPE:
Pensioenbijeenkomst: Toekomstbestendige pensioenregeling belangrijk voor iedereen
Nieuwe afspraken voor een toekomstbestendige pensioenregeling

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.