SPE verlaagt renteafdekking: over de kansen en risico’s

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor je pensioen. En rente en dekkingsgraad hebben alles met elkaar te maken. Vandaar dat SPE de vinger aan de pols houdt als het gaat om renteontwikkeling. Tot voor kort dekten we het renterisico volledig af, dat wil zeggen dat we ervoor zorgden dat rentefluctuaties geen invloed hadden op de dekkingsgraad. We hebben er nu voor gekozen om die renteafdekking te verlagen van 100% naar 75%. SPE gaat er vanuit dat de rente niet veel meer kan dalen. En door de renteafdekking te verlagen heeft SPE weer de mogelijkheid om te profiteren van stijgende rentes.

Nog even terug naar de basis. Hoe zit het ook alweer met rente en dekkingsgraden?

Renteontwikkelingen werken direct door in de dekkingsgraad van het fonds omdat we de waarde van toekomstige pensioenen berekenen met behulp van de rente. Die waarde wordt vergeleken met de beschikbare pot pensioengeld en de verhouding tussen de twee is de dekkingsgraad. Uitgangspunt is dat een euro die we nu opzij leggen voor pensioen aangroeit met rente. Voor een euro pensioen over 30 jaar heb je dus minder dan een euro nodig omdat we in de tussenliggende tijd een rendement maken; naar verwachting tenminste de rente. Hoe hoger de rente hoe minder geld we nu opzij hoeven te zetten. Bij lage rente moeten we juist meer geld opzij zetten. Met de huidige lage rente is er veel vermogen nodig om straks de pensioenen te kunnen uitkeren.

In de praktijk betekent verlaging van de renteafdekking dat de dekkingsgraad weer reageert op rentedalingen en -stijgingen

Door afdekking van het renterisico houden we de dekkingsgraad zoveel mogelijk constant. De afgelopen jaren is de rente geleidelijk aan gedaald tot het huidige historisch lage niveau. Zonder renteafdekking zou de dekkingsgraad flink gedaald zijn. Dat hebben we gelukkig voorkomen. We weten niet hoe de rente zich gaat ontwikkelen maar we weten wel dat de rente erg laag is; zo laag dat het niet heel veel lager kan. Door de renteafdekking te verlagen van 100% naar 75% zal de dekkingsgraad weer gaan reageren op de marktrente. Wat het in de praktijk betekent, hangt af van de richting waarin de rente zich beweegt. Bij een stijging van de rente zal de dekkingsgraad stijgen en bij een rentedaling zal de dekkingsgraad dalen.

Er zijn ook risico’s verbonden aan renteafdekking

Renterisico is een van de belangrijkste risico’s waar een pensioenfonds mee te maken heeft. Rente heeft immers een directe en grote invloed op het niveau van de dekkingsgraad. Ondanks de lage rentestand kan de rente toch verder dalen. Wij hebben niet de illusie dat we de rentebeweging kunnen voorspellen.

Een ander risico is een crash op de financiële markten. Voor renteafdekking gebruiken we onder andere obligaties. Bij verlaging van de renteafdekking wordt een deel van de obligaties verkocht en komt er geld vrij dat we op een andere manier moeten beleggen, bijvoorbeeld in aandelen. Als de aandelenmarkt crasht, verliezen we geld en dekkingsgraadpunten. Helaas bestaat er geen rendement zonder risico en rendement is nodig om de waarde van pensioenen mee te laten stijgen met het prijspeil.

Wanneer zal het bestuur besluiten om weer over te gaan tot 100% renteafdekking?

We hebben in het bestuur geen renteniveau afgesproken waarop we automatisch de renteafdekking weer naar 100% brengen. We blijven de ontwikkeling van rente en dekkingsgraad nauwkeurig volgen. Daarvoor gebruiken we onze maandelijkse risicorapportage en rentedashboard. Als de situatie zich negatief ontwikkelt – bij dalende rente dus – beoordelen we welke maatregelen het meest passend zijn.

Tags: , ,

3 reacties op SPE verlaagt renteafdekking: over de kansen en risico’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *