Samenlevingscontract noodzakelijk voor partnerpensioen

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg diende vorige week kamervragen in over het partnerpensioen. Vragen die ook Young Equens bezighouden. Want hoe zit het met samenwonenden die niet in het bezit zijn van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract? Hebben zij recht op partnerpensioen? Het partnerpensioen is pensioen dat iemand ontvangt nadat zijn of haar partner is overleden.

Stichting Pensioenfonds Equens heeft besloten om de huidige regeling te handhaven. Die regeling beschouwt een stel alleen als partner als zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract hebben afgesloten. Dit is een gebruikelijke regeling die ook de vijf grootste pensioenfondsen – ABP, Zorg en Welzijn, PME, PMT en BpfBouw – hanteren. Sommige kleinere fondsen zijn coulanter en erkennen ook partners die alleen maar samenwonen.

Van Weyenberg vindt dat met de huidige verschillen tussen regelingen een ongewenste vorm van ongelijkheid ontstaat tussen de fondsen.

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.