Rapport visitatiecommissie gereed

Het rapport van de visitatiecommissie is gereed. Je vindt de samenvatting hier op de website. De visitatiecommissie houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken, adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. Het rapport is tot stand gekomen op basis van ontvangen documentatie, interviews met verschillende stakeholders en onderling overleg. De visitatiecommissie is over het algemeen tevreden over de risicobeheersing, de governance en het beleggingsbeleid van het fonds. Als verbeterpunten noemt de commissie de samenwerking van het bestuur met het Verantwoordingsorgaan en de communicatie die – volgens de commissie – geen prioriteit krijgt van het bestuur. Ook vindt de commissie dat het bestuur meer aandacht moet hebben voor het uitwerken van alternatieven voor het APF. In het jaarverslag van SPE zal het bestuur een reactie geven op het rapport van de visitatiecommissie. Zodra dit gereed is, verschijnt hierover een blog van Ben Haasdijk. We houden je op de hoogte.

 

Comments are closed.