Rapport Visitatiecommissie 2015

Het rapport van de visitatiecommissie is op 17 februari aan het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens gepresenteerd. De visitatie heeft betrekking op de jaren 2013 en 2014. In het rapport geeft de commissie haar oordeel over onder meer het beleggingsbeleid, het risicomanagement, het uitvoeringsbeleid en de communicatie van het fonds. Een samenvatting van het verslag vindt u hier. De volgende PensioenWijzer besteedt uitgebreid in op de bevindingen van de visitatiecommissie.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.