Poll: verrassende uitslag en verrassend hoge respons

Laat ik vooropstellen dat ik erg blij ben met de hoge respons op de laatste poll. We kregen totaal 187 reacties. Dat is veel en ik ben er positief door verrast. Ook verrassend vond ik de uitslag. 129 stemmers waren het niet eens met de stelling ‘Ik vind dat ik zelf moet bijsparen voor mijn pensioen’.

Groot vertrouwen

Slechts 58 stemmers waren het eens met de stelling. Eigenlijk had ik gedacht dat het er meer zouden zijn. Immers, de berichtgeving in de kranten heeft de laatste jaren weinig positiefs gebracht over de stand van zaken bij de pensioenfondsen. Indexatie is al jaren niet meer aan de orde bij ons fonds. En we zijn als fonds in onze communicatie ook duidelijk over het gegeven dat pensioen al lang niet meer de zekerheid biedt op een volwaardig inkomen. Tegelijkertijd getuigen de vele eens-stemmers van een groot vertrouwen in het fonds. Dat is fijn. Ik hoop wel dat de eens-stemmers een goed beeld hebben van de hoogte van hun pensioen en hun financiƫle verplichtingen in de toekomst. Dat moet je goed onderzocht hebben, want als je eenmaal met pensioen bent is het te laat om er nog over na te denken.

Eenduidige vraag

Toch zie ik ook dat onze vraag niet geheel eenduidig geformuleerd is. Zo kun je de stelling bijvoorbeeld als volgt interpreteren: ‘Ik vind het terecht dat ik zelf moet bijsparen voor mijn pensioen.’ In dat geval hebben we natuurlijk met een heel andere vraag te maken; een van morele aard. Ik kan me voorstellen dat het antwoord op die vraag verschilt per leeftijdscategorie. Hoe je de vraag ook hebt gelezen: dit is de plek om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Wat was jouw reden om met eens of oneens te antwoorden?

Tags:

Comments are closed.