Pensioenplanner nog niet live

In de Pensioenwijzer van februari is een artikel gewijd aan de lancering van de Pensioenplanner, een tool die inzicht geeft in uw pensioenopbouw. De planner is inmiddels gereed maar kan helaas nog niet beschikbaar worden gesteld. De reden hiervoor is dat er zeer strenge beveiligingseisen gelden om met DigiD te mogen inloggen. Hier is nog niet helemaal aan voldaan. Er wordt momenteel hard gewerkt om de Pensioenplanner medio maart alsnog ‘live’ te kunnen laten gaan.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.