Pensioenmythe 2: Had mijn pensioenpremie op mijn spaarrekening meer opgeleverd?

In twee blogs gaan we dit jaar in op een aantal pensioenmythes. De tweede pensioenmythe gaat over wat meer oplevert: je pensioenpremie op een spaarrekening zetten of laten beleggen door het pensioenfonds.

Beleggen via je pensioenfonds levert meer op

Sparen levert nooit hetzelfde rendement op als de beleggingen van pensioenfondsen, die beleggen voor de lange termijn. Zeker nu de spaarrente historisch laag is. Het pensioenstelsel is een collectief stelsel waarbij de risico’s van de beleggingen worden gedeeld. Hierdoor kan een pensioenfonds op de lange termijn betere rendementen halen dan iemand die zelfstandig belegt.

Rendement versus rente

Om duidelijk te laten zien wat het verschil is, hebben we ons rendement van de afgelopen jaren afgezet tegenover de gemiddelde spaarrentes.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rendement SPE* 18,5% 11,5% 17,8% 15,4% -3,8% 34,5% -1,8% 10,5%
Gemiddelde spaarrente** 2,61% 2,00% 2,20% 2,24% 1,68% 1,36% 1,05% 0,65%
*Na aftrek vermogensbeheerkosten
**Bron: Spaarrente.nl

Rendement nodig om stijging verplichtingen op te vangen

Rendement is nodig om ervoor te kunnen zorgen dat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Die zijn de afgelopen jaren namelijk ook flink gestegen. Onze verplichtingen zijn de nominale pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Een nominaal pensioen is het pensioen uitgedrukt in euro’s.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Verplichtingen SPE 279.321 325.086 383.734 423.554 411.348 506.466 541.441 591.979
Procentuele groei 16,4% 18,0% 10,4% -2,9% 23,1% 6,9% 9,3%

De verplichtingen zijn onder andere gestegen door de lage rente van de afgelopen jaren. De hoogte van de verplichtingen berekenen we namelijk aan de hand van de rente. Als de rente lager is, moeten we nu met hogere verplichtingen rekenen om aan onze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Met andere woorden: we moeten nu meer geld reserveren. De hoge rendementen van afgelopen jaren zijn dan ook nodig geweest om de stijging van de verplichtingen op te kunnen vangen. Hierdoor is het ook een aantal jaar niet mogelijk geweest om de pensioenen aan te passen aan de stijging van de prijzen (indexatie). In 2018 was er wel weer ruimte voor een gedeeltelijke indexatie.

Comments are closed.