Pensioenmythe 1: Voor wie is de pensioenpremie bij Pensioenfonds Equens?

In twee blogs gaan we dit jaar in op een aantal pensioenmythes. De eerste pensioenmythe gaat over de premie die jij en je werkgever betalen. Wordt die premie nu wel of niet gebruikt voor de pensioenuitkeringen van de huidige pensioengerechtigden?

Jouw premie is voor jouw pensioen

Zoals bij veel onderwerpen is er een kort en een lang antwoord. Het korte antwoord is nee, de premie die voor en door jou betaald wordt is alleen voor jouw eigen pensioenopbouw, niet voor de pensioenuitkering van een pensioengerechtigde. Die pensioenen die we nu uitkeren zijn betaald uit de premie die voor en door de pensioengerechtigden tijdens hun werkende leven is ingelegd.

Premie alleen is niet voldoende

De premie alleen is niet genoeg om het pensioen waar je volgens het pensioenreglement recht op hebt te kunnen uitkeren. Daarom belegt het pensioenfonds de premie. Dit doen we om de pensioenuitkering zeker te stellen en om rendement te maken. Ongeveer 70% van je uiteindelijke pensioenuitkering wordt betaald uit de opbrengst van de beleggingen.

AOW zorgt voor verwarring

Het lange antwoord heeft te maken met de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW werkt namelijk anders dan de pensioenopbouw via Pensioenfonds Equens. Bij de AOW betaalt iedereen die nu werkt AOW-premie. De overheid keert de premie die nu binnenkomt uit aan mensen die nu AOW-uitkering ontvangen. Dit noemen we het omslagstelsel.
Tijdens de invoering van de AOW was het logisch om het op die manier te regelen. Er waren veel meer werkenden dan gepensioneerden met een AOW-uitkering. Helaas is dat nu niet meer zo. We leven langer en de bevolking groeit minder hard. Er zijn in verhouding steeds minder werkenden en steeds meer mensen met een AOW-uitkering. Om het betaalbaar te houden heeft de overheid een aantal jaar geleden besloten om de AOW-leeftijd te verhogen. Vanaf 2022 groeit de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting.

Klik hier om jouw verwachte AOW-leeftijd te berekenen.

Tags: ,

Comments are closed.