Overlijden

Bij overlijden keert Stichting Pensioenfonds Equens uit aan de nabestaanden. Het pensioenfonds kent twee typen pensioen voor nabestaanden:

  • het (bijzonder) partnerpensioen
  • het wezenpensioen

Het (bijzonder) partnerpensioen

Tegelijkertijd met uw ouderdomspensioen bouwt u partnerpensioen op. Dit ontvangt uw partner levenslang wanneer u komt te overlijden. Voor ex-partners kent het pensioenfonds het bijzonder partnerpensioen. De hoogte van het (bijzonder) partnerpensioen is afhankelijk van uw pensioenregeling. In de Pensioenplanner kunt u zien in welke regeling u zit.

Voorwaarden voor het ontvangen van (bijzonder) partnerpensioen

  • Het partnerschap is vóór de pensionering aangegaan. Kiest u nadat u met pensioen gaat voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.
  • Het partnerpensioen is op de pensioendatum niet geheel uitgeruild voor meer ouderdomspensioen.
  • Uw (ex)partner woont/woonde officieel met u samen.

Het wezenpensioen voor kinderen

Uw kinderen hebben na uw overlijden in ieder geval recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Voor meer informatie over het wezenpensioen klik hier.

Wat moeten uw nabestaanden doen

Als u in Nederland woont, hoeven uw nabestaanden niets te doen. De gemeente geeft het overlijden aan het fonds door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden schriftelijk melden bij Stichting Pensioenfonds Equens.

Comments are closed.