Overdracht pensioenen binnenkort afgerond

De overdracht van de pensioenen van Pensioenfonds Equens i.l. naar Centraal Beheer APF kunnen binnenkort worden afgerond. Onlangs hebt u de zogenoemde slotbrieven ontvangen met een opgave van de pensioenen die wij aan Centraal Beheer APF hebben overgedragen. Als Centraal Beheer APF klaar is met het inrichten van de administratie informeren zij u over de pensioenen die zij in de administratie hebben opgenomen. U kunt dus zelf nagaan of ‘de verhuizing’ goed is gegaan. Naar verwachting zal Centraal Beheer APF u in juni per brief informeren.

De pensioenplanner van SPE zal vanaf juli ook niet meer actief zijn. Een opgave van de bij SPE opgebouwde rechten hebt u met de slotbrief ontvangen. Nadat Centraal Beheer APF deze aanspraken in zijn administratie heeft opgenomen heeft u een volledig overzicht via de pensioenplanner die Centraal Beheer APF u aanbiedt.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.