Over Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting Pensioenfonds Equens voert de pensioenregelingen uit voor (ex)medewerkers en pensioengerechtigden van equensWorldline en PaySquare.

De uitvoeringsovereenkomst en de statuten liggen aan de basis van de uitvoering van de regelingen en beschrijven onder meer:

  • wat het beleid is van het Fonds
  • hoe het toezicht op het Fonds is geregeld
  • wat de werkwijze is van het Fonds
  • welke klachtenregeling het Fonds hanteert

De pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomst en statuten zijn te vinden onder documenten.

Comments are closed.