Opbouwpercentage 1,83% in 2017

Zoals ik in mijn blog van november heb aangekondigd moet SPE helaas het opbouwpercentage in 2017 verlagen. Het opbouwpercentage bepaalt hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt.

Wat betekent dit voor mij?
Het opbouwpercentage wordt in 2017 verlaagd van 1,875% naar 1,83%. De verlaging houdt in dat je over hetzelfde salaris dit jaar iets minder pensioen opbouwt dan in 2016. Het nieuwe percentage van 1,83% is al verwerkt in de Pensioenplanner.

Rekenvoorbeeld 2016
Stel, je inkomen in 2016 is € 50.000. Over ongeveer de eerste € 15.000 wordt geen pensioen opgebouwd. Dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, moeten wij gebruiken omdat je later een AOW-uitkering ontvangt. Wat over blijft is de pensioengrondslag van € 35.000. Over de pensioengrondslag bouw je in 2016 1,875% aan pensioen op:  € 656,25.

Rekenvoorbeeld 2017
Is je inkomen in 2017 ook € 50.000 en blijft de franchise gelijk? Dan blijft de pensioengrondslag € 35.000. Met een opbouwpercentage van 1,83% bouw je in 2017 € 640,50 aan ouderdomspensioen op. Door het lagere opbouwpercentage in 2017 ontvang je op de pensioenleeftijd € 15,75 minder aan jaarlijks bruto pensioen.

Waarom moet SPE het opbouwpercentage verlagen?
De vakbonden en je werkgever hebben voor drie jaar (2015 – 2017) een vaste premie afgesproken om de pensioenen op te bouwen. Toen deze afspraken werden gemaakt was die premie naar verwachting genoeg voor een opbouwpercentage van 1,875% per jaar tot en met 2017. Omdat de rente in 2016 nog verder is gedaald en de levensverwachting steeg is de inkoop van pensioen in 2017 duurder geworden. Voor dezelfde premie kan er in 2017 minder pensioen voor deelnemers ingekocht worden. Het bestuur vindt het heel vervelend om deze beslissing te moeten nemen, maar door de hierboven geschetste omstandigheden zijn we hier helaas toe genoodzaakt.

Is er geen andere oplossing?
Nee, vanuit de wet mogen wij alleen de premie die in een jaar wordt betaald gebruiken voor het opbouwen van pensioen. Ook kunnen we de premie niet verhogen. De vakbonden en de werkgever hebben namelijk een vaste premie afgesproken.

Blijft het opbouwpercentage 1,83%?
Dat weten we niet. In 2017 gaan de werkgever, de vakbonden en het pensioenfonds nieuwe afspraken maken over de premie en de pensioenopbouw voor 2018 en verder.

 

Comments are closed.