Ontslag

Als u uw baan verliest door ontslag te krijgen of te nemen bouwt u geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds Equens. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u beschikbaar bij het fonds. Als u later een nieuwe baan vindt, kunt u het bij Stichting Pensioenfonds Equens opgebouwde pensioen overdragen.

Informatie

Iedereen die uit dienst treedt, ontvangt een exitbrief. Hierin staan de opgebouwde pensioenrechten vermeld per vertrekdatum. Vraag ernaar bij uw exitgesprek. Mocht u de brief niet hebben ontvangen, laat dat dan aan het pensioenfonds weten.

Pensioenopbouw en WW-uitkering

Bij werkloosheid hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering van de overheid. Wat er gebeurt met uw pensioen hangt onder andere af van uw leeftijd.

  • Jonger dan 40 jaar? Dan stopt uw pensioenopbouw, ook als u een WW-uitkering ontvangt.

Comments are closed.