Liquidatie Pensioenfonds Equens bekend gemaakt

De liquidatie van SPE is bekend gemaakt in een advertentie in Trouw. De rekening en verantwoording zijn naar het handelsregister en de rechtbank gestuurd. U kunt deze downloaden van onze website of inzien op het kantoor van equensWorldline. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen twee maanden vanaf 8 juli 2020 bezwaar te maken tegen de liquidatie.

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Liquidatie Pensioenfonds Equens bekend gemaakt

Jaarverslag 2019 beschikbaar

Het jaarverslag over 2019 is gepubliceerd.

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2019 beschikbaar

Overdracht pensioenen binnenkort afgerond

De overdracht van de pensioenen van Pensioenfonds Equens i.l. naar Centraal Beheer APF kunnen binnenkort worden afgerond. Onlangs hebt u de zogenoemde slotbrieven ontvangen met een opgave van de pensioenen die wij aan Centraal Beheer APF hebben overgedragen. Als Centraal Beheer APF klaar is met het inrichten van de administratie informeren zij u over de pensioenen die zij in de administratie hebben opgenomen. U kunt dus zelf nagaan of ‘de verhuizing’ goed is gegaan. Naar verwachting zal Centraal Beheer APF u in juni per brief informeren.

De pensioenplanner van SPE zal vanaf juli ook niet meer actief zijn. Een opgave van de bij SPE opgebouwde rechten hebt u met de slotbrief ontvangen. Nadat Centraal Beheer APF deze aanspraken in zijn administratie heeft opgenomen heeft u een volledig overzicht via de pensioenplanner die Centraal Beheer APF u aanbiedt.

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Overdracht pensioenen binnenkort afgerond

Overdracht naar CB APF loopt voorspoedig

De overdracht van de pensioenen van Pensioenfonds Equens i.l. naar Centraal Beheer APF vorderen voorspoedig en kunnen binnenkort worden afgerond. De vereffenaars gaan zich nu richten op de zaken die nodig zijn om het fonds op te heffen. Momenteel is er sprake van een pandemie van het coronavirus. Ook in Nederland zijn de gevolgen hiervan zichtbaar. Er is een sterk verhoogd risico dat mensen ziek worden en daardoor voor langere tijd niet in staat zijn hun werkzaamheden uit te voeren. De vereffenaars van SPE hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat, als meerdere vereffenaars ziek worden, de dagelijkse werkzaamheden kunnen doorgaan en er besluiten genomen kunnen worden.

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Overdracht naar CB APF loopt voorspoedig

Pensioenplanner gedeeltelijk beschikbaar

Tot eind april blijft de pensioenplanner van SPE gedeeltelijk beschikbaar. U kunt inloggen via http://mijn.pensioenfondsequens.nl.

Disclaimer: op de pensioenplanner staat het opgebouwd pensioen per 31 december 2019

Wijzigingen van 1 januari 2020 of daarna zijn niet meegenomen. Voor vragen over uw pensioen kunt u terecht bij Centraal Beheer APF via  033 721 4717. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van uw totale pensioen samen met de AOW.

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Pensioenplanner gedeeltelijk beschikbaar

Terugblik bijeenkomst 18 december

Het bestuur kijkt tevreden terug op de bijeenkomst van afgelopen woensdag, mooi om te zien dat er weer zoveel collega’s en pensioengerechtigden aanwezig waren. Het was ook de eerste introductie met de nieuwe pensioenuitvoerder Centraal Beheer APF.

SPE begon de presentatie met een korte terugblik en de mededeling dat er inmiddels groen licht is gegeven door het Verantwoordingsorgaan en De Nederlandsche Bank. Niets staat de overdracht van de pensioenen nu meer in de weg. De werkgever ging daarna dieper in op de afspraken over de toekomstige pensioenopbouw. Tot slot liet Centraal Beheer APF zien hoe de kring equensWorldine georganiseerd is en gaven ze een korte demo van hun deelnemersportaal.

Bekijk hier de hele presentatie

Vanuit de zaal kwamen ook een aantal vragen, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de website, het verschil tussen verzekeraar Centraal Beheer en Centraal Beheer APF. De antwoorden op deze en andere vragen staan in onze Q&A.

Bekijk hier de Q&A

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Terugblik bijeenkomst 18 december

Geen ruimte voor indexatie per 1 januari 2020, wijzigingen in het pensioenreglement

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om de pensioenen aan te passen aan de stijging van de lonen en de prijsstijgingen. Dit noemen wij indexatie. Indexeren mag alleen als het fonds financieel gezond is en voldoende buffer heeft. Omdat de buffer niet groot genoeg is, hebben we geen ruimte om te indexeren.

Financiële positie niet goed genoeg

De dekkingsgraad laat onze financiële positie zien en geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van ons pensioenfonds. Voor het vaststellen van de indexatie is de dekkingsgraad op basis van de actuele marktrente maatgevend. Als die dekkingsgraad hoger is dan 110% gaat het fonds over tot gedeeltelijke indexatie en boven de 125% tot volledige indexatie. Eind november 2019 is die dekkingsgraad lager dan 110%, namelijk 104,7%. Indexatie is dus niet mogelijk.

Bijlage bij pensioenreglement vanwege de overgang naar Centraal Beheer APF

Vanwege de overgang van de opgebouwde pensioenen naar Centraal Beheer APF eindigt de pensioenregeling bij SPE. Dit regelen we via een bijlage oftewel addendum bij het pensioenreglement. Bekijk hier het addendum. Voor de opbouw van pensioen vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuw pensioenreglement van Centraal Beheer APF.

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Geen ruimte voor indexatie per 1 januari 2020, wijzigingen in het pensioenreglement

DNB heeft geen bezwaar tegen overgang naar Centraal Beheer APF

Na het Verantwoordingsorgaan hebben we nu ook van De Nederlandsche Bank groen licht voor de overgang van de opgebouwde pensioenen naar Centraal Beheer APF.

Opgebouwde pensioenen per 1 januari 2020 naar Centraal Beheer APF

DNB heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de overgang. Dit betekent dat we aan alle voorwaarden hebben voldaan en per 1 januari 2020 de opgebouwde pensioenen kunnen overdragen.

Pensioenen gaan 1 op 1 over

Centraal Beheer APF gaat uw pensioen beheren, zij voeren wijzigingen door en keren de pensioenuitkeringen uit. De pensioenregeling, of de hoogte van uw opgebouwde pensioen verandert niet door de overgang.

Meer weten?

In onze uitgebreide Q&A vindt u antwoorden op vragen over de overgang naar Centraal Beheer APF.

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor DNB heeft geen bezwaar tegen overgang naar Centraal Beheer APF

Nieuwe vragen en antwoorden over de overgang naar Centraal Beheer APF

De afgelopen periode hebben we verschillende vragen gekregen over de overgang naar Centraal Beheer APF. De hoogste tijd dus onze Q&A bij te werken.

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe vragen en antwoorden over de overgang naar Centraal Beheer APF

Overdracht pensioenen naar Centraal Beheer APF: lichten op groen

Het bestuur van het Pensioenfonds is van plan om de opgebouwde pensioenen over te dragen aan Centraal Beheer APF (Algemeen Pensioen Fonds) en het pensioenfonds te beëindigen. Dit overdragen gaat niet zomaar. Verschillende partijen kijken mee en mogen advies uitbrengen. Waaronder het Verantwoordingsorgaan (VO) en De Nederlandsche Bank.

Positief advies Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt de stem van de medewerkers, pensioengerechtigden, slapers en adviseert het bestuur over allerlei beleidskwesties. Zo ook over de overgang van de pensioenen. Na zorgvuldig beraad, verschillende gesprekken met het bestuur en advies van een specialist heeft het VO een positief advies gegeven over de overgang.

Instemming Ondernemingsraad

Niet alleen de opgebouwde pensioenen worden overgedragen. Ook heeft de werkgever besloten om de toekomstige pensioenopbouw en de pensioenregeling onder te brengen bij Centraal Beheer APF.De OR heeft inmiddels ook zijn instemming gegeven aan het onderbrengen van de zogeheten uitvoeringsovereenkomst van het Pensioenfonds bij Centraal Beheer APF. Ook bij de OR staat het licht dus op groen.

Wachten op melding van geen bezwaar De Nederlandsche Bank

Naast het VO kijkt ook onze toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) mee met de overgang.We hebben haar de afgelopen periode voorzien van alle informatie die zij nodig heeft voor haar beoordeling. Zonder goedkeuring van DNB kunnen we de pensioenen namelijk niet overdragen. We hopen dat dit voor 1 januari gebeurt. We hebben hier echter verder geen invloed op. We wachten af.

Bijeenkomst 18 december samen met equensWorldline en Centraal Beheer APF

Graag nodigen we iedereen uit voor een bijeenkomst op woensdag 18 december. Dan brengen we jullie op de hoogte van de voortgang en wat er nog moet gebeuren. Tijdens deze bijeenkomst kun je ook kennismaken met Centraal Beheer APF.

Posted in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Overdracht pensioenen naar Centraal Beheer APF: lichten op groen