Nieuwe poll over beleggingsrisico en indexatie

‘Indexatie van mijn pensioen vind ik belangrijk genoeg om SPE extra beleggingsrisico te laten nemen, zelfs in de wetenschap dat het risico kan leiden tot korting op pensioen(aanspraken).’ Dat is de nieuwe poll hier op de website van SPE. Geef je mening en breng je stem uit.

Uitslag poll over duurzaam beleggen
‘Ik ben bereid een lager rendement – en dus een lager pensioen – te accepteren als SPE voortaan duurzaam belegt.’ Maar liefst 111 stemmers waren het oneens met deze stelling. Slechts 24 personen stemden ‘eens’. Margreet Verhoef ging in haar blog van 17 februari uitvoerig in op het onderwerp ‘duurzaam beleggen’ en gaf daarbij aan dat duurzaam beleggen en een goed rendement niet op gespannen voet met elkaar hoeven te staan.

Comments are closed.