Nieuwe PensioenWijzer is uit

Vandaag valt de nieuwe PensioenWijzer op uw mat. Een extra dikke versie deze keer met veel aandacht voor de kerncijfers. Het fonds kijk terug op een jaar met mooie resultaten. De kunst is natuurlijk om die resultaten ook in de toekomst vast te houden. Hoe doen we dat als fonds? Door risico’s te nemen, maar dan wel door kansen en risico’s eerst zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. De mooie resultaten houden we ook vast door naar de toekomst van het fonds te kijken en na te denken over de vorming van een Algemeen Pensioenfonds. U leest er meer over in deze PensioenWijzer. En natuurlijk kijken we nog even terug op de workshop van Young Equens over pensioen. De interactie met de achterban wil het bestuur vaker aangaan. Vandaar dat de PensioenWijzer u oproept om deel te nemen aan de poll op de website van het fonds. Daar vindt u de stelling: “Zelf beleggen is altijd beter. Geef mij dat geld maar.” Bent u het eens of oneens met deze stelling? Lees de kerncijfers in de PensioenWijzer en vel uw oordeel. We horen graag uw mening.

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.