Minder werken

Als u minder gaat werken, daalt uw salaris. De opbouw van het pensioen is gekoppeld aan uw salaris. Kiest u ervoor om minder te werken, dan heeft dat gevolgen voor uw toekomstige pensioenopbouw. Werkt u bijvoorbeeld de helft van de werkweek, dan bouwt u ook voor de helft pensioen op. Dit geldt voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Wilt u in deeltijd gaan werken? Stem dat dan af met uw leidinggevende. De werkgever geeft het weer door aan Stichting Pensioenfonds Equens.

Comments are closed.