Met pensioen

U stopt met werken bij equensWorldline en gaat met pensioen. Vanaf dat moment ontvangt u een maandelijkse pensioenuitkering van Stichting Pensioenfonds Equens. Het fonds zorgt voor de verplichte inhoudingen op uw pensioen. De maandelijkse pensioenuitkering is netto.

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd 68 jaar.

Pensioenhoogte

In de Pensioenplanner staat hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Het gaat om brutobedragen per jaar. Om te compenseren voor inflatie is er een indexatiebeleid voor ingegane pensioenen.

Afkopen klein pensioen

Als u weinig pensioen hebt opgebouwd, koopt het fonds de rechten af. Het pensioenfonds keert in dat geval in één keer uit. De afkoop is alleen mogelijk als de jaarlijkse bruto pensioenuitkering lager is dan de wettelijk vastgestelde afkoopgrens. Voor gepensioneerden die in het buitenland gaan wonen geldt dezelfde afkoopgrens.

Uitruilen partnerpensioen

Het opgebouwde partnerpensioen kunt u op de pensioendatum uitruilen voor meer ouderdomspensioen. Er zijn drie mogelijkheden waaruit u kunt kiezen: een verlaging van het partnerpensioen naar 0%, 25% of 50% van het ouderdomspensioen. Zonder uitruil bedraagt het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen.

Nieuwe partner

Kiest u nadat u met pensioen gaat voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft uw nieuwe partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Comments are closed.