Leden VEP willen en krijgen meer informatie over hun pensioen

Speerpunt van de Algemene Ledenvergadering van de VEP van 8 april was de blik op de toekomst. We hebben de aanwezigen aangegeven op welke schaakborden wordt gespeeld en wie de verschillende spelers zijn: het bestuur van het Pensioenfonds Equens, het Verantwoordingsorgaan, directie Equens, vakbonden, de visitatiecommissie en wijzelf natuurlijk. Wij concluderen dat het spel en de inhoud steeds ingewikkelder worden.

Een of meerdere workshops

Voor begrip van een en ander heb je toch wel enige kennis en informatie nodig. Daarom neemt de VEP het initiatief om in 2015 een of meerdere workshops over het onderwerp pensioenen te organiseren. Drie leden van de VEP willen graag hun medewerking verlenen aan deze workshops. Ze beschikken over veel kennis van het onderwerp en hebben ons de laatste jaren al eerder voorgelicht: Wim Z├╝rlohe, Fred Steenwinkel, lid bestuur SPE, en Piet-Hein Oyens, nog werkzaam als pensioendeskundige.

Denkt u mee?

We willen natuurlijk zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van onze leden. Vanuit het VEP-bestuur doen we alvast een voorzetje. Mogelijke onderwerpen voor een workshop zijn:

  • Waarom wel beleggingswinsten en geen indexatie?
  • Hoe liggen de verschillende verhoudingen op de diverse schaakborden?
  • Hoe ziet het proces met betrekking tot de APF vorming eruit?

We ontvangen graag uw reactie en voorstellen. Hebt u zelf onderwerpen voor een workshop? Zou u zelf naar een of meerdere workshops willen komen? Laat het ons weten. Mail naar voorzitter@vep-site.nl of secretaris@vep-site.nl.

Wim Duivis, voorzitter VEP

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.