Laag 2 – Extra informatie over uw pensioen

Pensioen 1-2-3 Laag 2

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In laag 2 kunt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioenregeling vinden, maar geen persoonlijke informatie. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds.

1.WAT KRIJGT U IN ONZE PENSIOENREGELING?

Ouderdomspensioen
Via uw werkgever equensWorldline neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Equens en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder of later laten ingaan, maar niet eerder dan op uw 58e en niet later dan op uw 73e. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds Equens is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op de Pensioenplanner.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks een percentage aan ouderdomspensioen op. Wij streven naar een pensioenopbouw van 1,73%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u een lager percentage pensioen op.

Rekenvoorbeeld
Stel: u verdient €50.000,- in een bepaald jaar. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 35.000,-. U bouwt in dat jaar 1,59% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 35.000,-. Dat is € 556,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Partner- en wezenpensioen bij overlijden tijdens dienstverband
Zolang u bij equensWorldline werkt en daardoor deelneemt aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Equens bouwt u naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Dit is het geval als u:

  • getrouwd bent
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • een bij equensWorldline bekend samenlevingscontract hebt.

Bij overlijden krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tot de pensioendatum.
De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tot de pensioendatum. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wettelijke ANW-regeling
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Pensioenreglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenreglement of vraag het bij ons op.

2. WAT KRIJGT U IN ONZE PENSIOENREGELING NIET?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit uw pensioenregeling.
Het kan wel zijn dat u een uitkering van de overheid krijgt. Dit is geregeld in de WIA en heet een WGA- of IVA-uitkering. Dit hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U leest meer hierover op www.uwv.nl.

3.HOE BOUWT U PENSIOEN OP?

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd.De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl. Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op de Pensioenplanner. Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Equens. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu hebt opgebouwd. Bent u gewezen deelnemer? Dan ontvangt u het UPO eens per vijf jaar. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via equensWorldline. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud, www.nibud.nl. 

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks een percentage aan pensioen op. In 2019 is het opbouwpercentage 1,59%. Als de premie in een jaar onvoldoende is,  bouwt u een lager percentage aan pensioen op. Dit noemen wij een Collective Defined Contribution systematiek. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u elke maand pensioen zo lang u leeft.

Opbouwpercentage
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris tot maximaal € 107.593,- (2019) minus de franchise bouwt u jaarlijks een percentage aan ouderdomspensioen op. In 2019 is het opbouwpercentage 1,59%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u een lager percentage pensioen op.

Rekenvoorbeeld
Stel, u verdient in een bepaald jaar € 50.000,-. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 35.000,-. U bouwt in dat jaar 1,59% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 35.000,-. Dat is € 556,5 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen
U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2019 is de totale premie 25,95% van de pensioengrondslag. U betaalt (in 2019) 5,25% van de pensioengrondslag (het deel van het salaris waarover u pensioen opbouwt). Uw werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan Pensioenfonds Equens. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

4. WELKE KEUZES HEBT U ZELF?

Waardeoverdracht
Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar (2019) dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u uw pensioen niet meenemen?
Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Equens staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? We helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar (2019) en meer dan € 2,- per jaar?
Dan beslist u bij ons pensioenfonds zelf of u uw pensioen meeneemt. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen per jaar minder dan € 2,- dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Pensioenregelingen vergelijken
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de Pensioenvergelijker.

Beginnen met een hoger of lager pensioen
U kunt op de pensioendatum de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Kijk in de Pensioenplanner om te zien wat dit voor uw pensioen betekent.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment hebt u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen of andersom
Als u met pensioen gaat of eerder equensWorldline verlaat, en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Pensioenfonds Equens als u komt te overlijden. Andersom kan ook: er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer).Kijk in de Pensioenplanner om te zien wat dit voor uw pensioen betekent.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner hebt moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. Bezoek ook de pensioenplanner de home page van deze site voor de bedragen van het pensioen na het ruilen.

Eerder stoppen of langer doorwerken
In plaats van met pensioen te gaan op uw 68e kunt u er voor kiezen om uw pensioen eerder te laten ingaan, namelijk vanaf uw 58e. Of u kunt uw pensioen uitstellen, tot uiterlijk uw 73e, mits u tot uw pensioeningang nog een dienstverband met equensWorldline hebt. Als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit tenminste drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

U kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Ook deeltijdpensioen moet u tenminste drie maanden van tevoren aanvragen.

5. HOE ZEKER IS UW PENSIOEN?

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Ons fonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen, zoals de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden.

Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenfondsen maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds Equens ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur. Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds Equens ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar Pensioenfonds Equens rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Het pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Pensioenfonds Equens vindt u in het jaarverslag.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Deze is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Kijk op voor meer informatie op de pagina’s over onze financiële situatie en de fact&figures.

Welvaartsvast pensioen
Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2019 iets minder kopen dan in 2018. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Equens uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren, zolang u in dienst van equensWorldline bent. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de lonen bij equensWorldline. Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het fonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen. De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Equens de pensioenen voor actieve, pensioengerechtigden en slapers als volgt geïndexeerd:

Toeslag actieven Toeslag pensioengerechtigden en slapers Stijging van de lonen Stijging van de prijzen
1-1-2010 0,74% 0,18% 2,97% 0,70%
1-1-2011 0,00% 0,00% 1,25% 1,57%
1-1-2012 0,00% 0,00% 1,90% 2,61%
1-1-2013 0,00% 0,00% 1,75% 2,91%
1-1-2014 0,00% 0,00% 1,75% 1,56%
1-1-2015 0,00% 0,00% 0,00% 1,05%
1-1-2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,66%
1-1-2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,42%
1-1-2018 0,23% 0,12% 2,50% 1,33%
1-1-2019 0,00% 0,00% 2,50% 2,10%

Kijk voor meer informatie op de website bij financiële situatie van het fonds.

Hier vindt u de informatie over de indexatie voor pensioengerechtigden.

Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat Pensioenfonds Equens ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het kan ook gaan om een combinatie van maatregelen of het maken van andere keuzes. In het uiterste geval kan worden overgegaan tot het verlagen van uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering. Bij de huidige beleidsdekkingsgraad is van verlagingen van pensioenen echter geen sprake. Daarbij heeft het bestuur het beleggingsbeleid zo vormgegeven dat de kans dat het pensioenfonds in een situatie van verlagingen terecht komt klein is.

Kijk voor meer informatie op de website bij financiële situatie van het fonds.

6. WELKE KOSTEN MAKEN WIJ?

Pensioenfonds Equens maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht. Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

7. WANNEER MOET U IN ACTIE KOMEN?

Als u verandert van pensioenuitvoerder
Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds Equens en wordt het vanaf uw 68e (dan wel de eerdere AOW-leeftijd) aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Pensioenfonds Equens en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet daarbij goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op voldoende partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. U moet een kopie van dat contract aan equensWorldline HRM services opsturen.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

1. Gevolgen voor het ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele (afwijkende) afspraken door het ‘Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ plus – in geval van afwijkende afspraken – een kopie van het scheidingsconvenant naar Pensioenfonds Equens te sturen.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

2. Gevolgen voor het partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op een bijzonder partnerpensioen. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen is – zolang u nog niet gepensioneerd bent – afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde partnerpensioen op het moment dat u uit elkaar ging. Na uw pensionering is de hoogte afhankelijk van de verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen op de pensioendatum. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden – mits het samenlevingscontract bekend is bij equensWorldline – hebben recht op het partnerpensioen van Pensioenfonds Equens. Meld dus ook het einde van een samenlevingscontract aan equensWorldline HRM services. Kijk voor meer informatie op www.pensioenfondsequens.nl.

Bij deeltijd werken
Als u kiest voor (tijdelijk) deeltijd werken, bouwt u minder pensioen op.

 

Als u verhuist naar het buitenland
Meld dit aan het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u Pensioenfonds Equens daarover informeren.

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u vragen hebt
Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Pensioenservice, te bereiken op 020 426 63 50, of kijkt u op www.pensioenfondsequens.nl. U kunt ook mailen met PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl.

8. BENIEUWD NAAR UW TOTALE PENSIOEN?

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan op de pensioenplanner via de home page van www.pensioenfondsequens.nl of www.mijnpensioenoverzicht.nl voor meer informatie.
Of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Comments are closed.