Laag 1 – Uw pensioen in een notendop

Welkom bij Pensioenfonds Equens! U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever equensWorldline en Paysquare. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op de pensioenplanner op de home page van deze website.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

WAT VINDT U IN LAAG 1, 2 EN 3?

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 vinden op de website van SPE of opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl.

1.WAT KRIJGT U IN ONZE PENSIOENREGELING?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen van uw werkgever. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt.
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. Lees meer.
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Lees meer.
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
Bekijk dan het pensioenreglement.

2. WAT KRIJGT U IN ONZE PENSIOENREGELING NIET?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit uw
pensioenregeling. Wel wordt uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) premievrij voortgezet. Lees verder.

3. HOE BOUWT U PENSIOEN OP?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

  1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  2. Pensioen bij Pensioenfonds Equens. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever equensWorldline. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Lees meer over uw pensioenopbouw.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Lees meer.
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw loon tot € 107.593,- (2019). Over € 14.770,- bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, moeten wij gebruiken omdat u op uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. In 2019 is het opbouwpercentage 1,59%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u een lager percentage pensioen op.

Lees meer.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Lees meer.

4. WELKE KEUZES HEBT U ZELF?

Verandert u van werkgever? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Lees meer.
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de Pensioenvergelijker.
Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum. Lees meer.
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner, of andersom? Dat kan op uw pensioendatum. Lees meer.
Wilt u eerder of later met pensioen of deeltijdpensioen opnemen? Dan moet u dit drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Lees meer.

5. HOE ZEKER IS UW PENSIOEN?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Kijk op de website voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Lees meer over de risico’s.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers zo geïndexeerd:

Toeslagverlening Stijging van de lonen bij equensWorldline
2019 0,00% 2,50%
2018 0,23% 2,50%
2017 0,00% 0,00%

Lees meer over indexatie.

Als we een tekort hebben, kunnen één of meer van deze maatregelen genomen worden:

 • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de lonen/prijzen.
 • De premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Lees meer.

6. WELKE KOSTEN MAKEN WIJ?

Pensioenfonds Equens maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer over de kosten die het fonds maakt.

7. WANNEER MOET U IN ACTIE KOMEN?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Als u arbeidsongeschikt wordt.
Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.
Bij deeltijd werken.
Als u verhuist naar het buitenland.
Als u werkloos wordt.
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met Pensioenservice:

Pensioenfonds Equens Postbus 123 | 1180 AC Amstelveen

T 020 426 63 50 | E PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl

Comments are closed.