Klokkenluidersregeling op de website van SPE

In de Gedragscode van SPE is de klokkenluidersregeling opgenomen. Een samenvatting van deze regeling vind je sinds vandaag hier op de website onder ‘Klachten’. De klokkenluidersregeling maakt het mogelijk om (anoniem) misstanden te melden bij de vertrouwenspersoon van SPE: Erik Klijn. De vertrouwenspersoon bepaalt vervolgens of de misstand ernstig genoeg is om verdergaand onderzoek in te stellen. De volledige klokkenluidersregeling – waarin alle misstanden en procedures staan beschreven – vind je in bijlage 3 van de Gedragscode.

 

 

Comments are closed.