Kinderen

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. In de volgende situaties hebben kinderen recht op wezenpensioen tot uiterlijk de leeftijd van 27 jaar:

  • kinderen die minimaal 19 uur in de week studeren in de zin van de Wet op Studiefinanciering
  • invalide kinderen volgens de criteria van de Wet op de Kinderbijslag

Kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen

Onder kinderen verstaat het fonds eigen kinderen en stief- en pleegkinderen die deel uitmaken van het gezin, zoals bepaald door de Wet op de Kinderbijslag. U hoeft uw eigen kinderen na de geboorte niet aan te melden bij het Pensioenfonds. Dat gebeurt automatisch via de Basisregistratie Personen.

Hoogte wezenpensioen

Het wezenpensioen is voor elk kind 14% van het ouderdomspensioen. Bij overlijden van beide ouders verdubbelt dit bedrag. In het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) staat vermeld welk bedrag uw kinderen aan wezenpensioen ontvangen.

Comments are closed.