Je pensioenopbouw over 2017 kan lager zijn dan 1,875%

Elk jaar bouw je over je salaris bij ons een percentage aan pensioen op. Dit noemen wij het opbouwpercentage. Dit staat niet vast, het wordt mede bepaald door de hoogte van de premie. We streven naar een opbouwpercentage van 1,875%. Als de premie in een jaar niet voldoende is, dan verlagen wij dat opbouwpercentage. Het bestuur verwacht dat dit voor 2017 het geval is. Waarschijnlijk moeten we het opbouwpercentage verlagen naar circa 1,80%.

Waarom is de premie voor 2017 niet voldoende?

De vakbonden en je werkgever hebben voor een aantal jaar een vaste premie afgesproken om de pensioenen op te bouwen. Toen deze afspraken werden gemaakt was die premie genoeg voor een opbouwpercentage van 1,875%. Maar de afgelopen jaren zorgden de lage rente en de gestegen levensverwachting er voor dat de inkoop van pensioen duurder is geworden. Voor dezelfde premie kan er nu minder pensioen voor deelnemers ingekocht worden.

Het bestuur vindt het heel vervelend om deze beslissing te moeten nemen. Door de externe omstandigheden zoals de lage rente zijn we hier helaas toe genoodzaakt. Wij vertrouwen op jullie begrip hiervoor.

Speelt dit alleen bij ons fonds?

Nee, zeker niet. Veel pensioenfondsen verhogen in 2017 de premie of verlagen de pensioenopbouw. Het verhogen van de premie is bij ons niet mogelijk omdat we een vaste premie met de werkgever hebben afgesproken. Ook staat bij veel pensioenfondsen de financiële positie onder druk door de lage rente en de gestegen levensverwachting. Bij sommige pensioenfondsen zorgt dit ervoor dat zij de pensioenen die al uitgekeerd worden (gepensioneerden) en de pensioenen die al zijn opgebouwd (deelnemers) moeten verlagen. Dit noemen wij het korten van pensioen. Dat is bij ons pensioenfonds op dit moment niet het geval omdat ons vermogen nog toereikend is. Het vermogen van ons pensioenfonds kan echter niet gebruikt worden voor pensioenopbouw. Het bestuur ontkomt er dus niet aan om de pensioenopbouw te verlagen.

Wat betekent dit voor je pensioen?

Bij een lager opbouwpercentage bouw je minder pensioen op. Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien wat de invloed daarvan is.

Rekenvoorbeeld 2016
Stel, het inkomen van een deelnemer in 2016 is € 50.000. Over ongeveer de eerste € 15.000 wordt geen pensioen opgebouwd. Dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, moeten wij gebruiken omdat je op je AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Wat over blijft is de pensioengrondslag van € 35.000. Over de pensioengrondslag bouwt de deelnemer 1,875% aan pensioen op. In totaal wordt € 656,25 aan ouderdomspensioen opgebouwd in 2016.

Rekenvoorbeeld 2017
Is het inkomen van de deelnemer in 2017 ook € 50.000 en blijft de franchise gelijk? Dan blijft de pensioengrondslag € 35.000. Als het opbouwpercentage 1,80% is dan bouwt de deelnemer in totaal € 630 aan ouderdomspensioen op. Door het lagere opbouwpercentage in 2017 ontvangt deze deelnemer op de pensioenleeftijd € 26,25 minder aan jaarlijks bruto pensioen.

Ook de opbouw van de overige pensioenen zoals het partner- en wezenpensioen verlagen wij op dezelfde manier in 2017.

Wil je meer weten over hoe je pensioenregeling in elkaar zit? Lees dan eens het Pensioen 1-2-3.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen hierover? Wij helpen je graag. Neem hiervoor contact op met onze pensioenservice via 020 426 63 50 of PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl.

 

 

 

Comments are closed.