Invoering Algemeen Pensioenfonds. Wat betekent dat voor Stichting Pensioenfonds Equens?

Door: Ben Haasdijk, voorzitter Stichting Pensioenfonds Equens

De overheid heeft aangekondigd een zogenaamd algemeen pensioenfonds (APF) mogelijk te gaan maken. Binnen een APF kunnen fondsen op basis van vrijwilligheid gaan samenwerken met de mogelijkheid om tenslotte op te gaan in een fonds. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens (SPE) voert met enkele andere fondsen verkennende besprekingen om vast te stellen of de oprichting van een APF mogelijk is.

Al langere tijd is het bestuur op zoek naar mogelijkheden om de toekomst van SPE veilig te stellen. De redenen daarvoor zijn vooral bestuurlijke continuïteit en lagere kosten. Daar komt nog bij dat de beschikbaarheid voor bestuursfuncties door de reorganisatie bij Equens sterk is afgenomen.

Door de steeds hogere eisen die aan bestuurders gesteld worden, is het lastig om vacatures in het bestuur op te vullen. Ook de eisen aan informatieverstrekking, zowel aan belanghebbenden als aan de toezichthouder, worden steeds zwaarder. Bovendien vindt de toezichthouder dat fondsen voldoende omvang moeten hebben. Dat alles maakt dat het bestuur om zich heenkijkt naar mogelijkheden om aan die toenemende druk tegemoet te komen.

De wetgeving waaronder dat mogelijk moet worden, ligt nu nog bij de Raad van State. Natuurlijk informeren we u opnieuw als meer duidelijk is over het APF.

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.