Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen. Uw werkgever zorgt ervoor dat de pensioenopbouw tijdens ziekte gewoon doorgaat.
 Stichting Pensioenfonds Equens voorziet bij arbeidsongeschiktheid in een (gedeeltelijke) premievrijstelling.

De eerste twee ziektejaren

De eerste twee jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van equensWorldline. Over dit inkomen bouwt u pensioen op, ook als u ziek bent. De premiebetaling gaat gewoon door. Na twee jaar bepaalt het UWV met een keuring of en in hoeverre u in staat bent om betaald werk te doen.

Volledige arbeidsongeschiktheid

Bij volledige arbeidsongeschiktheid – 80% of meer – gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. Stichting Pensioenfonds Equens neemt dan de volledige betaling van de pensioenpremie over.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid loopt uw pensioenopbouw door. Stichting Pensioenfonds Equens neemt een deel van de premiebetaling over. Hoe groot dat deel is, hangt af van de pensioenregeling waar u onder valt en van de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WAO of de WIA. In facts & figures kunt u zien hoeveel pensioenpremie het fonds voor zijn rekening neemt.

Hoogte arbeidsongeschiktheidspensioen

Het bedrag dat u wellicht aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Comments are closed.