Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. Of dit mogelijk is hangt af van de hoogte van uw opgebouwd pensioen.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar?
Dan kunt u zelf beslissen of u uw pensioen meeneemt naar Stichting Pensioenfonds Equens. Dat heet waardeoverdracht. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als de nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben.

Neem bij uw beslissing bijvoorbeeld mee:

  • wat voor pensioenregeling bij uw vorige pensioenfonds of verzekeraar geldt (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)
  • of de indexatieregeling tussen actieve en inactieve medewerkers verschilt
  • hoe het pensioen verhoogd wordt (toeslagverlening over uw pensioen)
  • hoe het pensioenfonds er financieel voor staat (dekkingsgraad)
  • welke keuzes u hebt binnen uw pensioenregeling

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar maar hoger dan € 2,- per jaar?
Dan kan het zijn dat uw oude pensioenuitvoerder ervoor heeft gekozen om uw pensioen automatisch over te dragem naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder staan.

Comments are closed.