Nieuw in dienst

Als u bij equensWorldline of Paysquare in dienst treedt, start u met het opbouwen van pensioen bij Stichting Pensioenfonds Equens. Uw deel van de premie wordt automatisch ingehouden op uw salaris.

Wat bouwt u op?

U verwerft het recht op:

Informatie

Binnen drie maanden na indiensttreding ontvangt u een brief met de eerste laag van het Pensioen1-2-3. Daarin vindt u informatie over de pensioenregeling. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, neem dan contact op met Blue Sky Group .

Waardeoverdracht

U beslist zelf of u het pensioen van uw vorige werkgever wilt laten staan of dat u de waarde overdraagt naar Stichting Pensioenfonds Equens. Of dit mogelijk is hangt af van de hoogte van uw opgebouwd pensioen.

  • Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar?
    Dan kunt u zelf beslissen of u uw pensioen meeneemt naar Stichting Pensioenfonds Equens. Dat heet waardeoverdracht. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als de nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben.
  • Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar maar hoger dan € 2,- per jaar?
    Dan kan het zijn dat uw oude pensioenuitvoerder ervoor heeft gekozen om uw pensioen automatisch over te dragem naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Comments are closed.