Nieuw in dienst

Als u bij equensWorldline of Paysquare in dienst treedt, start u met het opbouwen van pensioen bij Stichting Pensioenfonds Equens. Uw deel van de premie wordt automatisch ingehouden op uw salaris.

Wat bouwt u op?

U verwerft het recht op:

Informatie

Binnen drie maanden na indiensttreding ontvangt u een brief met de eerste laag van het Pensioen1-2-3. Daarin vindt u informatie over de pensioenregeling. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, neem dan contact op met Blue Sky Group .

Waardeoverdracht

U beslist zelf of u  het pensioen van uw vorige werkgever wilt laten staan of dat u de waarde overdraagt naar Stichting Pensioenfonds Equens.

Comments are closed.