Uitruilen partnerpensioen

Het opgebouwde partnerpensioen kunt u op de pensioendatum uitruilen voor meer ouderdomspensioen. Er zijn drie mogelijkheden waaruit u kunt kiezen: een verlaging van het partnerpensioen naar 0%, 25% of 50% van het ouderdomspensioen. Zonder uitruil bedraagt het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen.

Meer informatie

Meer informatie over het uitruilen van pensioen vindt u in bijlage 1 van uw pensioenreglement. De pensioenreglementen vindt u onder downloads.

Comments are closed.