Eerder of later met pensioen

Eerder of later met pensioen heeft consequenties voor uw pensioenopbouw. Het is verstandig om deze consequenties met uw HRM-adviseur te bespreken.

Eerder met pensioen

Eerder met pensioen betekent dat u een aantal jaren van inkomen én pensioenopbouw mist. Het kan uiteindelijk om een fors bedrag gaan. Bovendien moet het pensioen over een langere periode worden uitgekeerd en dat betekent dat u per jaar een lager bedrag aan pensioen gaat ontvangen.

U kunt uw pensioen al laten ingaan vanaf uw 58ste. Wilt u uw pensioen vijf jaar voor uw AOW-datum laten ingaan? Dan moet u een verklaring indienen dat u ophoudt met werken. Het is, in overleg met de werkgever, ook mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan.

Later met pensioen

Doorwerken na de pensioenleeftijd kan in overleg. U kunt de ingang van de pensioenuitkering dan uitstellen, waardoor het pensioen over een kortere periode wordt uitgekeerd. Het uit te keren pensioen wordt dan hoger. Vanaf de nieuwe ingangsdatum ontvangt u een hogere pensioenuitkering. De pensioenopbouw stopt overigens op uw 68e.

Comments are closed.