Afkopen van het pensioen

Als u weinig pensioen hebt opgebouwd, koopt het fonds de rechten af. Het pensioenfonds keert in dat geval in één keer uit. De afkoop is alleen mogelijk als de jaarlijkse bruto pensioenuitkering lager is dan de wettelijk vastgestelde afkoopgrens. Voor gepensioneerden die in het buitenland gaan wonen, geldt dezelfde afkoopgrens.

Comments are closed.