Bijna met pensioen

Wanneer u bij Equens werkt, kunt u de volgende keuzes maken voor uw pensioen:

Pensioenleeftijd

Er geldt een pensioenleeftijd van 68 jaar.

AOW overbruggingspensioen
Ingeval de pensioeningangsdatum gelegen is voor het bereiken van de AOW-leeftijd heeft de (gewezen) deelnemer de mogelijkheid om een deel van het levenslange ouderdomspensioen om te zetten in een AOW-overbruggingspensioen dat is bedoeld om de AOW te overbruggen in de periode van de pensioeningangsdatum tot de AOW-leeftijd van de (gewezen) deelnemer.

Tijdig aanvragen

Als u gebruik wilt maken van een van de mogelijkheden, moet u dit tijdig aanvragen. Let op! U moet de aanvraag uiterlijk drie maanden voor de pensioeningangsdatum of pensioenrichtdatum indienen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de HRM-adviseur. Degenen die al met prepensioen zijn, kunnen contact opnemen met de Blue Sky Group.

Comments are closed.