Vereniging van gepensioneerden

De Vereniging Equens pensioentrekkenden (VEP) behartigt de belangen van de gepensioneerden. Zij houdt de vinger aan de pols als het gaat over de uitvoering van de reglementen en het informeren van de gepensioneerden over de financiële positie en het financieel beleid van het fonds. Om de belangen goed te behartigen, is er een vertegenwoordiger in het bestuur en in het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Beiden zijn lid van de VEP. Meer informatie vindt u op www.vep-site.nl.

Comments are closed.