Pensioenbetaling

Stichting Pensioenfonds Equens keert de pensioenen maandelijks uit in euro’s. De uitbetaling vindt plaats voor het eind van iedere maand in euro’s. Op de pensioenen zijn de verschuldigde wettelijke heffingen al ingehouden.

Wanneer ontvangt u uw pensioenuitkering?

donderdag 24 januari 2019 woensdag 24 juli 2019
maandag 25 februari 2019 maandag 26 augustus 2019
maandag 25 maart 2019 dinsdag 24 september 2019
woensdag 24 april 2019 donderdag 24 oktober 2019
vrijdag 24 mei 2019 maandag 25 november 2019
maandag 24 juni 2019 dinsdag 24 december 2019

Pensioenbetaling in het buitenland

U kunt uw pensioen ook buiten Nederland laten uitbetalen. Het bedrag is ook dan in euro’s. Eventuele transactiekosten van de bank, die hieraan verbonden zijn, moet u zélf betalen. Als u in een land woont waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft, komen de Nederlands belastingheffingen te vervallen. U dient dan zelf aangifte te doen van uw pensioenuitkering in het land waar u gevestigd bent. Voor meer informatie zie ook Pensioen in het buitenland.

Comments are closed.