Pensioenbetaling

Stichting Pensioenfonds Equens keert de pensioenen maandelijks uit in euro’s. De uitbetaling vindt plaats voor het eind van iedere maand in euro’s. Op de pensioenen zijn de verschuldigde wettelijke heffingen al ingehouden.

Wanneer ontvangt u uw pensioenuitkering?

woensdag 24 januari 2018 dinsdag 24 juli 2018
maandag 26 februari 2018 vrijdag 24 augustus 2018
maandag 26 maart 2018 maandag 24 september 2018
dinsdag 24 april 2018 woensdag 24 oktober 2018
donderdag 24 mei 2018 maandag 26 november 2018
maandag 25 juni 2018 maandag 24 december 2018

Pensioenbetaling in het buitenland

U kunt uw pensioen ook buiten Nederland laten uitbetalen. Het bedrag is ook dan in euro’s. Eventuele transactiekosten van de bank, die hieraan verbonden zijn, moet u zélf betalen. Als u in een land woont waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft, komen de Nederlands belastingheffingen te vervallen. U dient dan zelf aangifte te doen van uw pensioenuitkering in het land waar u gevestigd bent. Voor meer informatie zie ook Pensioen in het buitenland.

Comments are closed.