Pensioen in het buitenland

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties.

De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een verzoek om het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in te (laten) vullen en terug te sturen. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

  • Een notaris
  • Uw gemeente
  • Justice of peace
  • De lokale politie
  • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika)
  • Een ambassade of consulaat

Een solicitor, lawyer of een attorney at law zijn geen bevoegde instanties. Staat er op uw bewijs van in leven zijn een stempel (of zegel) en handtekening van een solicitor, lawyer of een attorney at law? Dan wordt uw bewijs van in leven zijn niet goedgekeurd.

Stuur het formulier op tijd terug
Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • Mailen naar PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl
  • Per post sturen naar Pensioenservice, Postbus 123, 1180 AC AMSTELVEEN, Nederland.

Kom langs als u toevallig in de buurt bent
Ben u in Nederland? Dan kunt u ook een afspraak maken om langs te komen om aan te tonen dat u nog in leven bent. Bel of mail voor een afspraak.

Betaling in het buitenland

U kunt uw pensioen ook buiten Nederland laten uitbetalen. Eventuele transactiekosten van de bank, die hieraan verbonden zijn, moet u zélf betalen.

Wettelijke heffingen

Als u officieel in het buitenland woont, blijft equensWorldline de belastingheffingen inhouden indien u in een land woont waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten. Als u in een land gaat wonen waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft afgesloten, komen de Nederlands belastingheffingen te vervallen. U dient dan zelf aangifte te doen van uw pensioenuitkering in het land waar u gevestigd bent.

Ziektekosten

Wanneer u in het buitenland woont of gaat wonen, zult u zich in veel gevallen ook in het buitenland moeten verzekeren voor ziektekosten. Informatie over de Zorgverzekeringswet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Adreswijzigingen doorgeven

Als u naar het buitenland vertrekt, is het van belang dat u Stichting Pensioenfonds Equens hiervan op de hoogte stelt.
U geeft uw adreswijziging en eventuele nieuwe bankrekeningnummer door aan Blue Sky Group.

Postadres:
Blue Sky Group
Postbus 123
1180 AC Amstelveen

Bezoekadres:
Prof. E.M. Meijerslaan 1
1183 AV Amstelveen

020 426 63 50
PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl

Comments are closed.