Pensioen in het buitenland

Als u naar het buitenland vertrekt, is het van belang dat u Stichting Pensioenfonds Equens hiervan op de hoogte stelt.
U geeft uw adreswijziging en eventuele nieuwe bankrekeningnummer door aan Blue Sky Group.

Postadres:
Blue Sky Group
Postbus 123
1180 AC Amstelveen

Bezoekadres:
Prof. E.M. Meijerslaan 1
1183 AV Amstelveen

020 426 63 50
PensioenserviceEquens@BlueSkyGroup.nl

Bewijs van in leven zijn

Jaarlijks overlegt u aan Stichting Pensioenfonds Equens een ‘bewijs van in leven zijn’. U krijgt per post een Engelstalig formulier toegestuurd, dat u moet (laten) invullen en terugsturen,tenzij u een AOW of een ANW uitkering van de Sociale verzekeringsbank ontvangt, dan vraagt de sociale verzekeringsbank hiervoor gegevens bij u op.

Betaling in het buitenland

U kunt uw pensioen ook buiten Nederland laten uitbetalen. Eventuele transactiekosten van de bank, die hieraan verbonden zijn, moet u zélf betalen.

Wettelijke heffingen

Als u officieel in het buitenland woont, blijft equensWorldline de belastingheffingen inhouden indien u in een land woont waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten. Als u in een land gaat wonen waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft afgesloten, komen de Nederlands belastingheffingen te vervallen. U dient dan zelf aangifte te doen van uw pensioenuitkering in het land waar u gevestigd bent.

Ziektekosten

Wanneer u in het buitenland woont of gaat wonen, zult u zich in veel gevallen ook in het buitenland moeten verzekeren voor ziektekosten. Informatie over de Zorgverzekeringswet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Comments are closed.